Memòries del Montjuïc...
i d'altres fets esportius
Memorial Jaume Monzó
Amb la tecnologia de Blogger.

Ens hem d'explicar...

19 d’oct. 2020

"Los recuerdos suelen
contarte mentiras
se amoldan al viento
amañan la historia,
por aquí se encogen,
por allá se estiran,
se tiñen de gloria,
se bañan en lodo,
se endulzan, se amargan
a nuesto acomodo..."

Joan Manuel Serrat "Los Recuerdos".
Àlbum "Versos en la Boca", 2002

Aquest bloc neix amb l'objectiu de recollir part de les memòries individuals i col·lectives relacionades amb les moltes vicissituds que s'han anat succeint al llarg dels setanta-cinc anys de vida del Club Natació Montjuïc.

També posarem la nostra mirada en esdeveniments que han estat rellevants en la història de l'esport del nostre país, independentment de l'època o l'esport que es tracti.

Als que encetem aquesta mirada retrospectiva no ens mou pas l'afany de fer una mena d'història d'aquests fets esportius que tractarem, no en tenim ni la metodologia ni els mitjans. Es tracta, més aviat, de parlar dels nostres records i de les noticies que en guardem de com s'han succeït els fets; per tant aquestes memòries estan subjectes als mateixos defectes que qualsevol d'altres: no són una foto fixa que recull la realitat d'un esdeveniment, són recomposicions dels fets recordats i elaborats a partir de les experiències personals, les imatges que en conservem, el pas dels temps i les reconstruccions que hi hem anat incorporant provinents d'altres subjectes o espectadors.

Una part important de les entrades d'aquesta pàgina web seran les entrevistes realitzades a moltes de les persones que d'una manera o altra han estat protagonistes d'aquests anys viscuts: esportistes, directius, treballadors i companys del viatge del club, que conformaran la secció de 'Carnet de Soci'. D'aquells protagonistes determinants en la història de l'entitat que ja no són entre nosaltres en conformarem el 'Carnet' a base de les seves declaracions o escrits que hem pogut anar coneixent.

En l'apartat de 'Identitats' donarem cabuda a aquelles persones que tot i no essent socis del club han estat importants i a vegades fonamentals en el seu desenvolupament al llarg de les diferents èpoques, així com a aquells pioners que foren determinants en el desenvolupament de l'educació física i l'esport en el nostre país.

Creiem que aquest bloc ha de ser una obra conformada entre totes aquelles persones que tinguin algun fet o record personal que aportar-hi i cal fer notar que al Montjuïc a més de les activitats esportives relacionades amb el món de l'aigua que són l'objectiu per el qual va ser creat l'any 1944, s'hi van desenvolupar d'altres disciplines esportives: rugbi, atletisme, natació amb aletes, escafandrisme, excursionisme i, mes recentment, els esports de raqueta com el tennis, l'esquaix o el padel a més d'una secció cultural amb efectes de Guadiana que apareixia i desapareixia amb una certa facilitat.

Pel que fa a la seva dimensió temporal aquesta web inclourà les diferents èpoques de l'entitat fins arribar al voltant de l'any 2000 on aturarem la nostra mirada, de manera que aquests darrers anys quedaran com a reservori per a una futura ampliació d'aquesta pàgina o la creació d'una de nova.

Ens queda per aclarir el perquè li hem donat al bloc el subtítol de 'Memorial Jaume Monzó'. No ens haurien d'haver faltat tantes i tantes personalitats del club que de ben segur mereixerien també aquest reconeixement, segur... però es el cas que en Jaume va traspassar el 7 de gener d'enguany, com molts lectors d'aquest escrit ja sabran . Ell ha estat un amic personal molt estimat per tots els que hem anat tirant endavant aquesta iniciativa, a la qual ha contribuït de manera activa, i a la vegada ha estat un esportista exemplar quina carrera en la natació i el waterpolo no ha conegut cap altres colors que els verd i blancs del Montjuïc. Hi va dedicar anys i esforços per a engrandir-lo fins als nivells que va assolir en el seu moment. Temps i espai tindrem per a recordar algunes de les seves aportacions més destacades. 

Finalment, no podem acabar aquesta presentació sense referir-nos a la situació d'excepcionalitat que estem travessant. En aquest any que es a punt de marxar, quasi bé tothom ha patit la perdua d'un o altre esser estimat: familiars, amigues i amics, companys de feina... Des d'aquí no podem menys que acompanyar-vos en el vostre dol i desitjar que aquesta pandèmia que ens ha estat afligint vagi emprenent el camí de la retirada.

Esperem de ser acollits amb interès i benvolença per els hipotètics lectors... al cap i a la fi us caldrà de ser comprensius amb les possibles llacunes d'una memòria de més de setanta-cinc anys... Salut

 

Curset de natació a la piscina de Montjuïc a finals dels anys 50. Font: Arxiu del CNM. Ft. Claret

Una explicación necesaria...

"Los recuerdos Suelen
Contarte mentiras
se amoldan al viento
amañan la historia,
por aquí se encogen,
miedo allí se estireno,
se destinan de gloria,
se bananas en lodo,
se endulzan, se amargan
a nuesto acomodo ... "

Joan Manuel Serrat "Los Recuerdos".
Álbum "Versos en la Boca", 2002

Este blog nace con el objetivo de reunir parte de las memorias individuales y colectivas relacionadas con las muchas vicisitudes que se han ido sucediendo a lo largo de los setenta y cinco años de vida del Club Natación Montjuïc.

También fijarenos nuestra mirada en eventos que han sido relevantes en la historia del deporte de nuestro país, independientemente de la época o el deporte que se trate.

A los que empezamos esta mirada retrospectiva no nos mueve el afán de hacer una especie de historia de estos hechos deportivos que trataremos: no disponemos ni de la metodología ni de los medios. Se trata, más bien, de hablar de nuestros recuerdos y de las noticias que guardamos de cómo han sucedido los hechos; por esta misma razón estas memorias están sujetas a los mismos defectos que cualquier otra: no son una foto fija que recoge la realidad de un evento  si no  recomposiciones de los hechos recordados y elaborados a partir de las experiencias personales, las imágenes que conservamos, el paso del tiempos y las reconstrucciones que hemos ido incorporando recogidas de otros sujetos o espectadores.

Una parte importante de las entradas de esta página web serán las entrevistas realizadas a muchas de las personas que de una manera u otra han sido protagonistas de estos años vividos: deportistas, directivos, trabajadores y compañeros del viaje del club, que conformarán la sección de 'Carnet de Socio'. De aquellos protagonistas determinantes en la historia de la entidad que ya no están entre nosotros construiremos el 'Carnet' a base de sus declaraciones o escritos que hemos podido conocer.

En el apartado de 'Identidades' introduciremos a aquellas personas que sin ser socios del club han sido importantes y a veces fundamentales en su desarrollo a lo largo de las diferentes épocas, así como algunos de aquellos pioneros determinantes en los comienzos de la práctida de la educación física y deportiva.

Creemos que este blog debe ser una obra realizada entre todas aquellas personas que tengan algún hecho o recuerdo personal que aportar y hay que destacar que en Montjuïc además de las actividades deportivas relacionadas con el mundo del agua que son el objeto por el que fue creado en 1944, se desarrollaron otras disciplinas deportivas: rugby, atletismo, natación con aletas, escafandrismo, excursionismo y, más recientemente, los deportes de raqueta como el tenis, el squash o el padel además de una sección cultural con efectos de Guadiana que aparecía y desaparecía con una cierta facilidad.

En cuanto a la dimensión temporal de las entradas referidas al Club Natació Montjuïc esta web incluirá las diferentes épocas de la entidad hasta llegar alrededor del año 2000, donde detendremos nuestra mirada. Estos últimos años quedarán como reservorio para una futura ampliación de esta página o la creación de una nueva.

Nos queda por aclarar el porqué le hemos dado al blog el subtítulo de 'Memorial Jaume Monzó'. No nos habrian faltado tantas y tantas personalidades del club que seguramente merecerían también este reconocimiento, seguro ... pero se da el caso que Jaume traspasó el 7 de enero de este año, como muchos lectores de este escrito ya sabrán. Ha sido un amigo personal muy querido por todos los que hemos estado impulsando esta iniciativa, a la que el mismo ha contribuido de manera activa. A su vez ha sido un deportista ejemplar cuya carrera en la natación y el waterpolo no ha conocido otros colores más que los del verde y blanco del Montjuïc. A nuestro club dedicó años y esfuerzos para hacerlo crecer hasta los niveles que alcanzó en su momento. Tiempo y espacio tendremos para recordar algunas de sus aportaciones más destacadas.

No podemos terminar esta presentación sin hacer referencia a la situación excepcional que venimos atravesando. Em este año que se  nos va prácticamente todos hemos sufrido la pérdida de uno u otro ser querido: familares, amigas y amigos, compañeros de trabajo... Desde estas lineas no podemos menos que acompañaros en vuestro dolor, a la vez que deseamos que esta pandemia que nos azota vaya emprendiendo el camino de su retirada.

Tenemos la esperanza de ser acogidos por los hipotéticos lectores con interés y un poco de indulgencia... al fín y al cabo les será necesario mostrar comprensión con las posibles lagunas de una memoria de más de 75 años... Salud

Cursillo en la piscina de Montjuic, a finales de los años 50. Fuente: Archivo del CNM. Ft. Claret

Qui som?

10 d’oct. 2020

La iniciativa d’aquest bloc ha nascut d’un conjunt d'exesportistes del C.N. Montjuïc que han cregut adient de tirar endavant aquesta publicació tot i aprofitant l’ocasió del 75é Aniversari de la fundació del club l'any 2019 -2020. 

Altrament, tothom que tingui un record més llunyà o més proper del seu pas per el Montjuïc es convidat a participar-hi, fent-nos coneixedors a tots d’aquestes seves memòries.

Cal aclarir que aquesta no es una pàgina institucional del Club Natació Montjuïc, per bé que al final de la mateixa hi trobareu un enllaç que us permet d'anar a la web del club, on podeu veure informació de l'actualitat de l'entitat i conèixer els avantatges de fer-se soci d'aquestes instal·lacions esportives i socials, ubicades en un entorn d'aire lliure i naturalesa privilegiat.

La tasca de coordinació d’aquesta pàgina ha estat encomanada a en Josep Castellví Enrich. Quienes somos?

La iniciativa de este blog parte de un grupo de exdeportistas del C.N. Montjuïc que han creído conveniente llevar adelante esta publicación aprovechando la ocasión del 75º Aniversario de la fundación del club en el año 2019 -2020.

A su vez todo el mundo que tenga un recuerdo más lejano o más cercano de su paso por el Montjuïc o de su relación deportiva con él club está invitado a participar, haciéndonos conocedores a todos de sus recuerdos.

Es necesario aclarar que esta no es una página institucional del Club Natación Montjuïc, si bien al final de la misma hay un enlace que permite ir a la web del club, donde podrá ver información de la actualidad de la entidad y conocer las ventajas de hacerse socio de estas instalaciones deportivas y sociales, ubicadas en un entorno de aire libre y naturaleza privilegiado.

La tarea de coordinación de esta página le ha sido encargada a Josep Castellví Enrich.

Premsa, butlletins i altres fonts

5 d’oct. 2020

Premsa, butlletins i arxius


 • Crol. Editada per la RFEN

 • Butlletí de la FCN

 • Butlletí del C.N. Montjuïc

 • Natació, butlletí del C.N. Barcelona

 • Mare Nostrum. Revista de natació

 • Hemeroteca El Mundo Deportivo 

 • Hemeroteca La Vanguardia 

 • Quadern Dones i Esport. Ajuntament de Barcelona

 • Gaseta Municipal de Barcelona, GMBCN

 • Arxiu de revistes catalanes antigues, ARCA

 • Biblioteca virtual de prensa històrica, BVPH

 • Arxiu Nacional de Catalunya, ANC

 • Arxiu Històric de Barcelona, AMHB

 • Arxiu Contemporani de Barcelona, AMCB

 • Arxiu Fotogràfic de Barcelona, AFB

 • Arxiu Històric d’Agbar, AHAgbar

 • Arxiu Històric de Sabadell, AHS

 • Museu d’Art de Sabadell, MAS

 • Arxiu Comarcal de l’Anoia, ACA

 • Arxiu de la Federació Catalana de Natació, AFCN

 • Arxiu del C.N. Montjuïc, ACNM

 • Arxiu Juan Antonio Sierra Puerto, AJASP

 • Biblioteca de Catalunya, BC

 • Trencadís, fons locals digitalitzats de la Diputació de BCN

 • Biblioteca Nacional de España, BNEBibliografia

Llibres

En aquestes dades de documentació donem compte de les diferents fonts fetes servir d'una o altra manera per a confegir la major part de les entrades que anirem publicant en aquest blog. Cas d'haver -hi una referència molt específica o de les il·lustracions que acompanyen els textos indicarem en cada moment la procedència d'aquella font en concret

En esta documentación referimos las diferentes fuentes utilizadas de una u otra forma para la realización de la mayoria de las entradas que se irán publicando en este blog. En el caso de hallarse en una entrada una referencia muy específica o en las ilustraciones que acompañan los textos indicaremos en cada ocasión la procedencia de aquella fuente en concreto

 • Exercicis de mar. Josep Elias i Juncosa. Duran i Alsina Impressor, 1918

 • Natación. Santiago Mestres y Fossas. Ed. Sintes. 1930

 • Waterpolo. José Paredes. Ed. Sintes, 1959

 • Historia de la Natación Española. Joaquín Morera Pujals. Comité Olímpico Español, 1965

 • Llibre d’Or de la Travessia del Port de Barcelona. Juan Antonio Sierra i Manel Domènech. CN Atlètic-Barceloneta, 2007

 • El waterpolo olímpic es cosa dels  catalans. Juan Antonio Sierra Puerto. CN Atlètic-Barceloneta, 2007

 • Fites en la Història de la Natació Catalana, 75 Aniversari de la FCN. Juan Antonio Sierra i Manel Domènech. FCN, 1996

 • 100 Años de Waterpolo (1908 – 2008). Juan Antonio Sierra Puerto. RFEN, 2008

 • Historia del waterpolo español. Apéndice II (1999-2008). Juan Antonio Sierra Puerto. CN Atlètic-Barceloneta, 2009

 • Historia del waterpolo femenino español 1981-2016. Juan Antonio Sierra Puerto. CN Atlètic-Barceloneta, 2018

 • El Libro del Centenario 1920-2020. Coord. Ramiro Cerdán Gómez. RFEN, 2020

 • 100 Anys en Imatges del Club Natació Sabadell (1916 – 2016). Coord. Francesc Fontdevila Chavarria. CN Sabadell, 2018

 • 1944 – 1994, 50 Anys del Club de Natació Montjuïc. Coord. Marina Bayó Gesa. CN Montjuïc – Diputació de Barcelona, 1994

 • Més de mig segle, Història del Club Esportiu Mediterrani. Joan Martí i Vallès. CE Mediterrani, 1997

 • Els Orígens de la Natació Esportiva a Catalunya. Xavier Pujadas Martí. Textos Cultura i Esport n. 3. Consell Català de l'Esport, 2005

 • L'Esport a l'Exposició Internacional de Barcelona 1929. Joan Manuel Surroca. Aula d'Història n. 1. Fundació Barcelona Olímpica, 2012

 • Els banys de mar a Catalunya. Mercè Tatjer i Mir. Alberti Editor S.L., 2012

 • Història de l’Atletisme a Sabadell 1914 – 1991, una llarga cursa de voluntat. Ricard Rof i Pere Melero. Arxiu Històric de Sabadell, 1992

 • Atletas y Ciudadanos, Historia Social del Deporte en España 1870 – 2010. Coord. Xavier Pujadas Martí. Alianza Editorial-CSD, 2011

 • Els Clubs Esportius a Catalunya. Coord. Marta Pérez i Jordi Viñas. Consell Català de l’Esport, 2016

 • El origen del deporte femenino en España. Jorge Garcia Garcia. Editorial JGG, 2015

 • Evolució del fenomen esportiu a Barcelona durant la transició democràtica 1975 – 1982. Tesi Doctoral de Sixte Abadia i Naudi. INEFC Barcelona-Universitat de Barcelona, 2007

 • Joan Antoni Samaranch Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona (1955-1961). Juli Pernas i López. Fundació Barcelona Olímpica, 2015

 • Dietari de postguerra del Baró d’Esponellà 1940-1945. Javier Tébar Hurtado. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2010

 • Dona i Esport a la Catalunya dels anys 30. Neus Real. Textos de Cultura i Esport n. 8. Consell Català de l'Esport, 2009

 • Memòries des de la Barceloneta. Alfons Cànovas Lapuente. Ed. ALREVÊS, 2015

 • Santiago Güell i López. El primer català al Comité Olínpic Internacional. Alberto Aragón Pérez. Aula d'Història n. 3. Fundació Barcelona Olímpica, 2013

 • Els Jocs Olímpics de Franco... Juan Antonio Simón Sanjurjo. Aula d'Història n. 4. Fundació Barcelona Olímpica, 2014

 • Dones Esport i dictadura: la memòria oral... M. Dolors Ribalta Alcalde. Tesi Doctoral dirigida per Xavier Pujadas Martí. Universitat Ramón Llull, 2015

 • 1968: uns JJ.OO. innovadors i universals. Joan Manuel Surroca. Aula d'Història n. 9. Fundació Barcelona Olímpica, 2018

 • L'Estadi de Montjuïc 1929-1992. Juli Pernas i Jona Manuel Surroca. Fundació Barcelona Olímpica, 2018

Articles

 • Anotaciones a la historia de la Educaciónn Física espanyola en el siglo XIX. Antonio Martinez Navarro. Revista de Educación Física, V 32, 2015

 • El COE: un siglo de historia. Conrado Durantez Corral. Citius, Altius, Fortius nº 5, 2012

 • Seguimos insistiendo: porqué España participo en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 ?. Xavier Torrebadella Flix y Fernando Arrechea Rivas. Materiales para la Historia del Deporte nº 15, 2017

 • Esport i Ciutadania. Notes sobre el discurs esportiu a Catralunya en un període de canvi (1930-1931). Xavier Pujadas i Carles Santacana. Revista d’Etnologia de Catalunya n. 1, 1992

 • Les primeres piscines de Barcelona. Juli Pernas i López. Barcelonasportiva. Bloc de la Fundació Barcelona Olímpica, 2015

 • Narciso Masferrer y el deporte en la encrucijada del regeneracionisme, el nacionalismo y el problema social en la España de principios del siglo XX (1897-1920). Xavier Torrebadella Flix. Cuadernos de Futbol. Revista del CHIEFE nº 90, 2017

 • Pere Vergés Farrés (1896-1970): un pedagog de la competició lúdica-esportiva. Jordi Brasó i Raquel Cercós. Apunts. Educació Física i Esports INEFC n. 137, 2019

 • L’Esport en l’obra de Francesc Trabal: entre la denúncia i la modernitat. Anna Poch i Gasau. Arraona n. 29. Revista de l’Arxiu Històric de Sabadell, 2005

 • Nemesi Ponsati: un pedagogo del deporte. Miquel Robert i Ferrer. Citius, Altius, Fortiu nº 3, 2010

 • Personajes deportivos históricos: Epifanio de Fortuny y Salazar, Barón de Esponellá. Raúl Vázquez Coma. Barcelonasportiva. Bloc de la Fundació Barcelona Olímpica, 2020

 • Del barrio al Estadio. Aspectos de la sociabilidad Deportiva en Cataluña en la dècada de los años 30. Xavier Pujadas y Carlos Santacana. Historia y Fuente Oral, 1992

 • L’Olimpíada Popular: tres mesos que van trasbalsar l’esport. David Companyon i Costa. Web de Fundació L’Alternativa, 2017

 • La Barcelona azul de posguerra: reflexiones sobre una indagación biogràfica. Javier Tébar Hurtado. Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 2014

 • Els arxius d’esports: de la Secció Internacional d’Arxius d’Esports al Fons Documental del Club Atlètic Vic. Fina Solà i Gasset, President de la Section on Sports de l’ICA. Revista Catalana d’Arxivística, 2011-2012

 • Esport, societat i identitat col·lectiva a la Catalunya contemporània. Carles Santacana Torres. Catalan Historical Review n. 7. IEC, 2014

 • Los Campeonatos Escolares en España: breve síntesis històrica. Antonio Rivero y Gabriel Rodriguez. Materiales para la Historia del Deporte VII, 2009

 • Deporte y democratización en la Barcelona contemporanea. Apuntes para un estudio. Sixte Abadia y Xavier Pujadas. Cultura, Ciencia y Deporte; año 2 nº2, 2005

 • El paper de les dones en l'esport barceloní: una perspectiva històrica. Xavier Pujadas Marti. Dones i Esport n. 1, 2007

 • Los orígenes de la natación en Barcelona, en Madrid y por extensión en España a través de la figura de Ernesto Masses Forges (1896-1968)... José M. Masses Tarragó. ATHLOS, 2020

 • Orígenes de la prensa deportiva: El Mundo Deportivo. Clara Sàenz de Baranda. Materiales para la Historia del Deporte nº11, 2013

 • Entre estadios y trincheras (1936-1939). Xavier Pujadas Marí. Universitat Ramón Llull, 

 • Historia de la marcha en España. VV.AA. Boletín de la AEA nº 76, abril 2006

 • Notes sobre un segle de revistes i diaris esportius. Josep M. Figueres. Annals del Periodisme Català

 • Josep Elias i Juncosa. El primer apòstol de l'olimpisme y del deporte escolar en España. Xavier Torrebadella y Fernando Arrechea. Ágora para la Educación Física y el Deporte nº 19, 2017

 • El sueño olímpico de Barcelona 1924. Xavier Torrebadella y Fernando Arrechea. Revista Internacionals de Ciencias del Deporte nº 62, octubre 2020

 • Cuando el deporte se hizo espectáculo. Ramón Alvarez. La Vanguardia, 30 de diciembre de 2020

 • Los orígines de una ciudad olímpica: Barcelona y el asociacionismo deportivo... Xavier Torrebadella Flix. Citius, Altius, Fortius. V 5, nº 2, 2012


© Infinity. All Rights Reserved | © RL Disseny Gràfic