Memòries del Montjuïc...
i d'altres fets esportius
Memorial Jaume Monzó
Amb la tecnologia de Blogger.

Butlletí. Bones festes de Nadal i Cap d'any...

23 de des. 2022

Felices fiestas de Navidad y Fin de Año...
Happy Christmas and New Year...
Buon Natale e Anno Nuovo...
Καλά Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά...

Com cada any en arribar aquests dies les felicitacions i els millors desitjos es multipliquen d'acord amb el nombre de familiars, amics i coneguts. Les xarxes socials no han fet mes que incrementar-ne la proporció en termes geomètrics.

El butlletí del Club Natació Montjuïc, en la seva llarga història de mes de seixanta anys d'edició en paper, no se'n ha estat de complir mes o menys anyalment amb aquesta  tradició. En veurem uns quants exemples.

Als primers butlletins, que agrupaven per regla general un número indeterminat de mesos, l'espai era prou limitat per a que s'esmentes massa formalment la felicitació de les festes. Una primera menció indirecte la trobem en el número vuit, d'octubre-desembre de 1947, quan a la secció de 'Dimes y diretes del Once' s'assenyala que:

"Ahora sólo faltaría que nos tocara el 'Gordo' de Navidad. Sería como para construir una piscina propia, un campo de deportes y una barraca de feria. Ah ! y entonces veríamos sonreír a Diego Devesa, el tesorero."

El que era un dels fundadors del club i que mes endavant en va ser president (1968 i 1972) no va ser mai un home de riure fàcil; però poca broma amb els diners del club que van ser controlats, en els seus anys de tresorer, fins a l'últim cèntim.

En el mateix número ja s'institueix un acte que per molts anys anirà lligat a les festes de Nadal. El 26 de desembre s'anuncia el 'Reparto de Premios' del club, que va tenir lloc a la 'ALAMEDA DEL CÓMICO' (1905-1962), als jardins d'aquest teatre , tant determinant en la vida del 'Paralelo' d'aquells anys. 

Ja als anys 1961 i 1962 ens trobem amb anuncis mes específics vinculats a aquestes celebracions tradicionals:

Retall del butlletí n. 147, de desembre de 1961 (*)

Contraportada del butlletí n. 159, de desembre de 1962

Aquests dos anys són claus en la història del Club Natació Montjuïc. Per primera vegada des de la seva instauració, els Campionats Generals de Catalunya els guanya un equip diferent del C.N. Barcelona, en ambdós casos ho fan els equips del Montjuïc; primer el femení (1961) i l'any següent el masculí (1962) . Tant el retall de 1961 com la contraportada de 1962 ja ens deixen veure una programació mes elaborada dels actes d'aquestes festes de Nadal i de Cap d'Any. S'hi inclou una funció teatral, amb ball familiar en acabar la representació; el repartiment de premis del dia de Sant Esteve; i una festa 'Reveillon' per a celebrar el Cap d'Any. Serà un format que s'anirà reproduint en els anys següents.

Portada del butlletí n. 310, de novembre-desembre de 1976

L'any 1976 es un altre dels referents a la història del Montjuïc. El mes d'octubre d'aquell any s'ha procedit a la inauguració del que llavors es coneixia com a 'Ciudad Deportiva', encara que fos de manera una mica precària, però es tractava de tirar endavant el projecte, que venia a ser una de les prioritats que s'havia marcat en Joan Ballart en ser escollit president en aquesta seva primera etapa (1972-1981). Dos detalls afegits: malgrat que ja des de mitjans els anys 60's es habitual de veure al butlletí escrits en català, aquesta portada, a l'igual que la totalitat del seu contingut, segueix emprant el castellà; d'altre banda, malgrat guanyar l'espai de la portada en el seu interior no es fa cap esment als actes programats, que de ben segur arriben als socis per altres canals de comunicació.

Portada del butlletí n. 355, de octubre-desembre de 1986

El dia 17 d'octubre de 1986 va ser el de la proclamació per el CIO de la ciutat de Barcelona com a seu dels Jocs de la XXV Olimpíada. En felicitar les festes aquest número del butlletí no se'n pot estar de recollir el que va ser un esclat d'alegria compartida per una gran majoria dels ciutadans de Barcelona i de tota Catalunya. L'estrella dels Reis Mags porta l'emblema de la candidatura olímpica i assenyala el camí cap al que acabaran sent els millors Jocs de la història, fins aquell moment. L'editorial a les pàgines interiors resalta que:

"FELICITATS!!!!... BARCELONA HA GUANYAT... EL C.N. MONTJUÏC TAMBÉ HA GUANYAT."

literalment així, amb majúscules de cridar. En aquest número, però, tant la portada com el seu interior ja és escrit majoritàriament en català; segueix mancant qualsevol tipus d'informació referent als actes programats, que de ben segur han d'haver existit.

Contraportada del butlletí n. 390, de desembre de 1999

Ja a les acaballes del segle XX ens trobem amb aquesta contraportada felicitant les festes i convidant als socis a assistir al 'Sopar Cotilló de Cap d'Any', a celebrar en el restaurant del club. Per les 9.500 pessetes, equivalents a 57,10 €, es te dret al sopar i als complements per al cotilló. Si s'opta per anar només al cotilló la cosa queda en 3.000 ptes., és a dir els actuals 18 €. S'anuncia, també, la presència d'un Rei - o d'un seu representant - a les instal·lacions del club per a recollir les cartes dels nens que així ho desitgen per el dia 2 de gener de 2000.

M. del M.

(*) Com resulta evident, no hem incorporat l'habitual informació de la font de procedència de les imatges que acompanyen el contingut per tractar-se sempre del butlletí del club de l'Arxiu JCE, equivalent al propi del 'Memòries del Montjuïc...'

Pequeña crónica de una despedida alegre y emocionada...

13 de des. 2022

En memòria de Josep Brascó i Catà

Ayer, 12 de diciembre, llegó la hora esperada para poder reencontrarnos en torno a la memoria de 'Pepe' Brascó, celebrando su recorrido vital y, muy especialmente, el deportivo

Contamos con la asistencia de sus dos familias: la de la sangre, siempre querida aunque a menudo fuera desde la lejanía por el recorrido 'mediterráneo' de Josep; y la del 'planeta' Waterpolo, del que hizo la razón de ser de otro pilar de su vida.

Pese a que la dispersión de las fechas previas no invitaban al optimismo en cuanto a la participación, lo cierto es que a la hora convenida la entrada de la gente de los clubs y entidades era continuada, llegándose a cumplir un aforo muy importante.

El acto se diseñó con dos partes diferenciadas. La primera, de carácter más oficial, iniciada con el agradecimiento a la amabilidad del Club Natació Atlètic-Barceloneta por darnos acogida, a la vez que se daba la bienvenida a los participantes. Seguidamente Sergi Massó, l acertado conductor del evento, dio paso a los audiovisuales preparados para la ocasión, dos de los cuales os presentamos en esta entrada.

Finalizada la proyección, tuvieron lugar los parlamentos, todos ellos de fuerte expresividad y medidamente breves. Inició las intervenciones Lidia Flaqué que, además de sus dilatadas tareas directivas en el waterpolo, intervenía en nombre de los deportistas del Montjuïc que, junto con el Mediterráneo, se encuentran en el origen de la carrera deportiva de Josep; resaltó la amistad establecida entre ellos en los múltiples encuentros internacionales a lo largo de tantos años.

A continuación tomó la palabra Yiannis Giannuris, el destacada dirigente nacional e internacional, que con otras personas desplazadas desde Grecia representaban la segunda patria deportiva de 'Πέπε' Brascó. Se hizo eco de su prolongada amistad desde que un día de 1983 Josep fue llamado a dirigir la selección nacional griega, destacando del homenajeado su comprobada valentía para apostar por los jóvenes valores de nuestro deporte.

Cerró los parlamentos Manel 'Lolo' Ibern, hombre de waterpolo en el que ha acometido todas las funciones ejecutivas y directivas posibles. Resaltó la calidad pionera de Brascó al abrir camino a la profesionalización de los entrenadores de waterpolo del país, hasta entonces todavía amateurs. En medio de su intervención tuvo lugar una de las sorpresas de la noche, al llamar para intervenir a Manel Estiarte que se encontraba entre los participantes, quien quiso dedicar unas palabras al impulsor de su carrera, cuando sólo tenía quince años, como el eterno MVP de tantas competiciones internacionales, incluyendo cinco JJ.OO. consecutivos.

Manel Estiarte, llamado a intervenir por en 'Lolo' Ibern
en la recuerda de Josep Brascó Cata del día de ayer.
Fuente: Facebook 'Waterpolo Friends'

Finalizados los parlamentos el conductor dio paso a la segunda parte programada, donde de manera más informal los participantes reencontraban y reconocían viejas amistades y conocimientos, mientras que la entidad anfitriona les ofrecía un refrigerio. Hubo tiempo, también, para que la familia pudiera atender a todas las personas interesadas en saludarles.

No nos queda más que agradecer al Club Natació Atlètic-Barceloneta su hospitalidad y felicitarnos a todos por haber demostrado que el 'planeta' Waterpolo del país está bien vivo cuando la ocasión le llama a comparecer.

'Entre amigos', presenta un resumen del recorrido deportivo
y profesional de Josep Brascó i Catà

El segundo vídeo explica, en palabras del propio Brascó, la anécdota referida
en la primera vez que habló con 'Bandy' Zolyomy
(*)

'Col·lectiu de Waterpolistes de Catalunya' (**)

(*) Como toda la organización de este evento, los vídeos estuvieron preparados por el colectivo organizador, con el apoyo técnico de 'Memorias del Montjuïc...'

(**) Tal y como estaba previsto, ayer mismo este colectivo liquidó su existencia, dando fe de ello Quim Pujol que estaba presente. En realidad este conjunto de personas que lo hemos formado hasta ayer lo único que pretendíamos era remarcar que la labor de organización, siempre coordinada con la familia Brascó-Julià, venía de la base del waterpolo del país, huyendo de cualquier tipo de personalismo de personas o entidades.

Petita crònica d'un comiat alegre i emocionat...

En recordança d'en Josep Brascó i Catà

Ahir, 12 de desembre, va arribar l'hora esperada per a poder retrobar-nos al voltant de la memòria d'en 'Pepe' Brascó, tot celebrant els seu recorregut vital i, molt especialment, l'esportiu

Vam comptar amb l'assistència de les seves dues famílies: la de la sang, sempre estimada encara que sovint fos en la llunyania per el recorregut 'mediterrani' d'en Josep; i la del 'planeta' Waterpolo, del qual en va fer la raó de ser d'un altre pilar de la seva vida. 

Malgrat que la dispersió de les dates prèvies no convidaven a l'optimisme per el que fa a la participació, el cert és que a l'hora convinguda l'entrada de la gent dels clubs i entitats era continuada, arribant-se a acomplir un aforament molt important.

L'acte es va dissenyar amb dues parts diferenciades. La primera, de caràcter mes oficial, iniciada amb l'agraïment a l'amabilitat del Club Natació Atlètic-Barceloneta per donar-nos acollida, a la vegada que és donava la benvinguda als participants. Tot seguit en Sergi Massó, l'encertat conductor de l'esdeveniment, donà pas als audiovisuals preparats per a l'ocasió, dos dels quals us els presentem en aquesta entrada.

Finalitzada la projecció tingueren lloc els parlaments, tot ells de forta expressivitat i mesuradament breus. Inicià les intervencions la Lidia Flaqué que, a mes de les seves dilatades tasques directives en el waterpolo, intervenia en nom dels esportistes del Montjuïc que es troben en l'origen de la carrera esportiva d'en Josep, juntament amb els del Mediterrani. La Lidia ressaltà l'amistat establerta amb en 'Pepe' en les múltiples trobades en esdeveniments internacionals al llarg de tants anys.

A continuació prengué la paraula en Yiannis Giannouris, personalitat rellevant en el món del waterpolo grec i internacional, que amb d'altres persones desplaçades expressament des de Grècia representaven la segona pàtria esportiva d'en 'Πέπε' Brascó. Es va fer ressò de la seva prolongada amistat des de que un dia de 1983 en Josep fou cridat a dirigir la selecció nacional del país hel·lè, tot destacant de l'homenatjat la seva comprobada valentía per apostar per els joves valors del nostre esport.

Tancà els parlaments en Manel 'Lolo' Ibern, home del waterpolo en el qual ha exercit quasi totes les funcions executives i directives possibles. Ressaltà la qualitat pionera d'en Brascó en obrir camí a la professionalització dels entrenadors del país, fins llavors encara amateurs. Al mig de la seva intervenció va tenir lloc una de les sorpreses de la nit, en convidar a l'estrada a en Manel Estiarte que es trobava entre els participants, qui va voler dedicar unes sentides paraules a l'impulsor de la seva carrera, quan just tenia quinze anys, com a l'etern MVP de tantes competicions internacionals, incloent cinc Jocs Olímpics consecutius.

En Manel Estiarte, cridat a intervenir per en 'Lolo' Ibern
en la recordança d'en Josep Brascó Catà del dia d'ahir.
Font: Facebook 'Waterpolo Friends'

Acabats els parlaments el conductor donà pas a la segona part programada, on de manera mes informal els participants es retrobaven i reconeixien velles amistats i coneixences, mentre que l'entitat amfitriona els hi oferia un refrigeri. Hi hagué temps, també, per a que la família pogués atendre a totes les persones interessades a saludar-los.

Des d'aquest bloc no ens queda més que agrair al Club Natació Atlètic-Barceloneta la seva hospitalitat i felicitar-nos a tots els participants per haver demostrat que el 'planeta' Waterpolo del país és ben viu i despert quan l'ocasió el crida a comparèixer.

'Entre amics', presenta un resum del recorregut esportiu 
i professional d'en Josep Brascó i Catà


El segon vídeo explica, en paraules del mateix Brascó, l'anècdota referida 
a la primera vegada en que va parlar amb en 'Bandy' Zolyomy
(*)

'Col·lectiu de Waterpolistes de Catalunya' (**)

(*) Com tota la resta de l'operatiu d'aquest esdeveniment, el vídeos varen ser preparats per el col·lectiu organitzador, amb el suport tècnic de 'Memòries del Montjuïc...'

(**) Tal com era previst, ahir mateix aquest col·lectiu va finiquitar la seva existència, donant-ne fe en Quim Pujol que n'era present. En realitat aquest conjunt de persones que l'han constituït fins ahir l'únic que volíem era remarcar que la tasca d'organització, sempre coordinada amb la família Brascó-Julià, venia de la base del waterpolo del país, fugint de qualsevol tipus de protagonisme de persones o entitats.

Acto de conmemoración de la vida de Josep Brascó i Catà (1929-2022), del 12 de diciembre...

5 de des. 2022

Josep Brascó junto al mar de la isla de Chios, en su segunda etapa
griega, de 1989 a 1992, para entrenar en el NO Chios de waterpolo.
Fuente: Archivo JCE. Fondo Josep Brascó

Hoy, tres de diciembre, es el día en que Josep 'Pepe' Brascó habría cumplido sus noventa y tres años. Su traspaso, sucedido el pasado lunes 28 de noviembre, nos ha privado de poder celebrarlo con él, como veníamos haciendo en estos últimos tiempos.

Pese a la extrañeza de su ausencia, estamos seguros de que su vida ha sido plena y satisfactoria en lo deportivo y lo profesional. Iniciado en 1945 en el histórico Club Deportivo Mediterráneo, a finales de 1951 se incorpora al Club Natació Montjuïc; primero como nadador - en su especialidad de espalda - y waterpolista (1951-1966) y seguidamente como entrenador del equipo de waterpolo del club (1966-1972). Acontece después su etapa de crecimiento y plenitud como entrenador; pasando por tres equipos nacionales diferentes: España, Arabia Saudí y Grecia, y completando su historial con la dirección de numerosos clubes de estos mismos países, a los que hay que añadir otros de Italia y Egipto. En total casi sesenta años de compromiso y entrega al deporte que ha sido uno de los pilares de su vida.

Otro de estos pilares ha sido, sin duda, la familia formada con su compañera, Neus Julià, que dio el fruto de sus tres hijos - David, Carles e Irma -, complementada más adelante con la llegada de los nietos.

Creemos, firmemente, que un posible tercer pilar ha sido el de la amistad. Amistad que en 'Pepe' Brascó ha sabido sembrar y cultivar en sus diversas vueltas por el mundo. Son muchísimas las muestras de empatía que su marcha ha despertado en tantos y tantos rincones del 'planeta' Waterpolo. Muchos de los que le hemos tratado y amado lo recordamos estos últimos años, en los que venía sufriendo graves dificultades de movilidad, recordándonos con aquella pose pícara de sus ojos achinados:

" ! Nano, yo ya estoy en la 'pole position', eh !...'

afortunadamente se ha podido mantener un montón de años, antes de emprender definitivamente la marcha.

De acuerdo con este gran número de amistades de todo el mundo, el 'Colectiu de Waterpolistes de Catalunya' (*) propone celebrar el próximo lunes día 12 de diciembre la vida de Josep Brascó i Catà, según la convocatoria que adjuntamos:

Acto de conmemoración de la vida de Josep 'Pepe' Brascó (**)
12 de diciembre a las 18:30 en la Sala Alfons Cànovas
del Club Natació Atlètic-Barceloneta

La organización de este acto cuenta con la aprobación, el apoyo y la presencia de la familia Brascó-Julià que, dadas las circunstancias, lo considera como el de la despedida oficial de su compañero, padre, abuelo y demás relaciones propias de su entorno más directo.

Por otro lado, podemos contar con la inestimable colaboración del Club Natació Atlètic-Barceloneta, que no ha escatimado esfuerzos para que esta celebración pueda tener lugar en una sala y un ambiente digno de la ocasión.

¡Os esperamos!

'Col·lectiu de Waterpolistes de Catalunya'

(*) Este colectivo no existe como ninguna estructura formal o institucional. Se trata sólo de un nombre elegido por aquel conjunto de personas, entidades e instituciones que nos hemos sentido llamados a promover este acto, entendiendo que había que huir de protagonismos de personas o entidades. Es un acto promovido desde la base del waterpolo nacional e internacional. Si por aquellas casualidades este nombre ya existiera como figura institucionalizada de alguna otra entidad o grupo de personas, les rogamos disculpas por haber tomado prestado su nombre de forma puntual.

(**) En este mismo blog se puede encontrar una entrada del 'Carnet de Soci', donde con más extensión damos cuenta de una entrevista celebrada con el mismo Brascó en su casa del barrio de Sants, a finales de 2018:

https://www.memoriesdelmontjuic.org/2021/06/carnet-de-soci-josep-brasco-cata.html

Acte de commemoració de la vida d'en Josep Brascó i Catà (1929-2022), del 12 de desembre...

3 de des. 2022

Josep Brascó vora la mar de l'illa de Chios, en la seva segona etapa 
grega, del 1989 al 1992, per entrenar al NO Chios de waterpolo.
Font: Arxiu JCE. Fons Josep Brascó

Avui, tres de desembre, és el dia que en Josep 'Pepe' Brascó hauria acomplert els seus noranta-tres anys. El seu traspàs, succeït el passat dilluns 28 de novembre, ens ha privat de poder-ho celebrar amb ell, com fèiem aquests darrers temps.

Malgrat l'estranyesa de la seva absència, som segurs que la seva vida ha estat plena i satisfactòria en l'aspecte esportiu i professional. Iniciat l'any 1945 en l'històric Club Esportiu Mediterrani, a finals de 1951 s'incorpora al Club Natació Montjuïc; primer com a nedador - en la seva especialitat d'esquena - i waterpolista (1951-1966) i seguidament com a entrenador de l'equip de waterpolo del club (1966-1972). S'esdevé desprès la seva etapa de creixement i plenitud com a entrenador; passant per tres equips nacionals diferents: Espanya, Aràbia Saudí i Grècia, i completant el seu historial amb la direcció de nombrosos clubs d'aquests mateixos països, als que cal afegir altres d'Italia i d'Egipte. En total quasi seixanta anys de compromís i entrega a l'esport que ha estat un dels pilars de la seva vida.

Un altre d'aquests pilars ha estat, sens dubte, la família formada amb la seva companya, Neus Julià, que va donar el fruït dels seus tres fills - en David, en Carles i la Irma -, complementada mes endavant amb l'arribada dels nets.

Pensem, ben sincerament, que un possible tercer pilar ha estat el de l'amistat. Amistat que en 'Pepe' Brascó ha sabut sembrar i cultivar en les seves diverses voltes per el món. Són moltíssimes les mostres d'empatia que la seva marxa ha despertat en tants i tants racons del 'planeta' Waterpolo. Molts dels que l'hem tractat i estimat el recordem aquests darrers anys, en que venia patint greus dificultats de mobilitat, tot recordant-nos amb aquell posat murri dels seus ulls enxinats:

" ! Nano, jo ja estic a la 'pole position', eh !...'

afortunadament s'hi ha pogut mantenir una pila d'anys, abans d'emprendre definitivament la marxa.

D'acord amb aquesta munió d'amistats de tot el món, el 'Col·lectiu de Waterpolistes de Catalunya' (*) proposa celebrar el proper dilluns dia 12 de desembre la vida d'en Josep Brascó i Catà, segons la convocatòria que adjuntem:

Acte de commemoració de la vida d'en Josep 'Pepe' Brascó (**)
12 de desembre a les 18:30 a la Sala Alfons Cànovas
del Club Natació Atlètic-Barceloneta

L'organització d'aquest acte compta amb l'aprovació, el suport i la presència de la família Brascó-Julià que, ateses les circumstàncies, el considera com el del comiat oficial del seu company, pare, avi i demés relacions pròpies del seu entorn mes directe.

D'altre banda podem comptar amb la inestimable col·laboració del Club Natació Atlètic-Barceloneta, que no ha escatimat esforços per a que aquesta celebració pugui tenir lloc en una sala i un ambient digne de l'ocasió.

Us hi esperem !

Col·lectiu de Waterpolistes de Catalunya

(*) Aquest col·lectiu no existeix com a cap estructura formal o institucional. Es tracta, només, d'un nom triat per aquell conjunt de persones, entitats i institucions que ens hem sentit cridats a promoure aquest acte, entenent que calia fugir de protagonismes de persones o entitats. És un acte promogut des de la base del waterpolo nacional i internacional. Si per aquelles casualitats aquest nom ja existís com a figura institucionalitzada d'alguna altre entitat o grup de persones, els hi preguem disculpes per haver-ne manllevat el seu nom de manera puntual.

(**) En aquest mateix bloc hi podeu trobar una entrada del 'Carnet de Soci', on amb més extensió donem compta d'una entrevista celebrada amb el mateix Brascó a la seva casa del barri de Sants, a les acaballes de 2018:

https://www.memoriesdelmontjuic.org/2021/06/carnet-de-soci-josep-brasco-cata.html

Un nuevo tropiezo. Se nos ha ido Josep Brascó Catà...

29 de nov. 2022

1963. Día del Club en el Montjuïc. Brascó era uno de los jueces
Fuente: Archivo JCE. Ft. SI

Aún impactados por las últimas malas noticias sucedidas en la familia blanquiverde nos encontramos en el trance de tener que confirmar una nueva y muy dolorosa pérdida. Ya no podremos disfrutar mas de la compañía y el calor que recibíamos de la presencia del siempre querido amigo, compañero, entrenador e irremplazable ser humano que ha sido para tantos de nosotros Josep Brascó Catà (1929-2022). A punto de celebrar su noventa y tres aniversario, nos ha dejado en la mañana de hoy en tierras hermanas de Aragón.

Trascendiendo de largo el reducido círculo de un club deportivo, su figura se proyecta sobre el vasto espacio del waterpolo español e internacional. Entrenador de tres diferentes selecciones nacionales - España, Arabia Saudi y Grecia - y de una larga lista de clubs de esos mismos países, a los que debemos añadir Italia y Egipto, ha sido waterpolista a tiempo completo. Primero como jugador de sus queridos Mediterràni y Montjuïc y a partir de 1966 ya como entrenador, inicialmente de forma amateur y  a partir de 1970 plenamente profesionalizado.

Con el tiempo y el sosiego que nos es necesario, volveremos sobre su figura con el detalle y extensión que su dilatada vida merece. De momento debemos contentarnos con dar la noticia y transmitir a sus queridos hijos Irma, David y Carlos; y a Neus, madre de éstos, nuestro apoyo más incondicional. Hasta siempre, 'Pepito'...

1981. Cena de despedida de Josep Brascó, con motivo de su
primera ida en Arabia Saudita
Fuente: Archivo JCE. Fondo Josep Brascó. Ft. SI 

Memòries del Montjuïc

Una nova ensopegada. Ens ha deixat en Josep Brascó Catà...

28 de nov. 2022

 

1963. Dia del Club al Montjuïc. En Brascó era un dels jutges
Font: Arxiu JCE. Ft. SI

Encara corpresos per les darreres males noticies succeïdes a la família  blanc-i-verda ens trobem en el tràngol d'haver de confirmar una nova i molt dolorosa pèrdua. Ja no podrem gaudir mes de la companyia i l'escalf que rebiem de la presencia del sempre estimat amic, company, entrenador i irreemplaçable esser humà que ha estat per tants de nosaltres en Josep Brascó Catà (1929-2022). A punt de celebrar el seu noranta-tresé aniversari, ens ha deixat en el matí d'avui en terres germanes de l'Aragó.

Transcendint de llarg el reduït cercle d'un club esportiu, la seva figura és projecta sobre el vast espai del waterpolo espanyol i l'internacional. Entrenador de tres diferents seleccions nacionals - Espanya,  Aràbia Saudi i Grècia - i d'una llarga llista de clubs d'aquests mateixos països, als quals hem d'afegir Itàlia, ha estat waterpolista a temps complert. Primer com a jugador dels seus estimats Mediterrani i Montjuïc i a partir de 1966 ja com a entrenador, inicialment de manera amateur i a partir de 1970 plenament professionalitzat.

Amb el temps i l'asserenament que ens és necessari, tornarem sobre la seva figura amb el detall i l'extensió que la seva dilatada vida mereix. De moment ens hem d'acontentar amb donar la notícia i transmetre als seus estimats fills Irma, David i Carles; i a la Neus, mare d'aquests, el nostre suport mes incondicional. A reveure, 'Pepito'...

1981. Sopar de comiat d'en Josep Brascó, amb motiu de la seva
primera anada a l'Aràbia Saudita
Font: Arxiu JCE. Fons Josep Brascó. Ft. SI

Memòries del Montjuïc


Sprints. Breve historia de una fusión...

20 de nov. 2022

Vista de la piscina interior del Complejo Deportivo Municipal de Sant
Sebastià, gestionado por el Club Natació Atlètic-Barceloneta
(*)
Fuente: Web Arquitectura Catalana. Ft. Hisao Suzuki

En este 'Sprints' reproducimos íntegramente un artículo escrito por Juan Antonio Sierra Puerto en 2017, con motivo de conmemorarse el vigésimo quinto aniversario de los acuerdos de fusión de las sociedades Club Natació Atlètic y Club Natació Barceloneta del año1992, que dieron paso al nuevo Club Natació Atlètic-Barceloneta. El acompañamiento de las imágenes y sus fuentes son responsabilidad del blog. Ni que decir tiene que nos sentimos honrados con esta colaboración del maestro y decano de los cronistas e historiadores de la natación catalana y española; de quien, por otra parte, siempre hemos recibido el apoyo para la iniciativa del 'Memorias...'.

"El 27 de julio de 1992 es la fecha oficial, pero la historia de la fusión de los clubs Atlético y Barceloneta, que acaba de cumplir 25 años, comienza mucho antes.

Podríamos situarla en un día de 1965 en que, por primera vez, las banderas de nuestros clubs presidieron, juntas, el acto de colocación de la primera piedra de la piscina municipal del Passeig Marítim, que su constructor, es a decir el Ayuntamiento de Barcelona, ​​quería poner a disposición de todos los clubs de natación del barrio, sugiriendo, o casi imponiendo, la condición de que se fusionaran.

1. Acto de colocación de la primera piedra de la piscina cubierta
municipal del Passeig Marítim el 27 de mayo del 1965
2. En el mismo acto las dos banderas ondean hermanadas
Fuente: Archivo Municipal del Distrito de Ciutat Vella (AMDCV). Ft. SI

Las primeras aproximaciones hacia este objetivo las protagonizaron, en un encuentro informal, dos representantes del Barceloneta, que fueron su vicepresidente Llorenç Chale Martínez y Manuel lbern Lérida (conocido como 'Polichon') que entonces era entrenador (y algo más) de este club; y dos representantes del Atlético, Manel Domènec Bonet, entonces secretario de la Federación Catalana de Natación, y yo mismo que entonces era vicepresidente del Club. Tengo muy presente este episodio, a raíz del cual Manel y yo firmamos un manifiesto dirigido a los socios (que explicaba y propugnaba el SI a la fusión), porque fuimos tildados de traidores.

Manel Domenech (1927-2015) y el autor del artículo, más allá de la amistad,
en una foto publicada con ocasión de la edición del libro 'Fites en
la Història de la Natació Catalana', del que son autores.
Fuente: 'Fites en la Història...'. FCN, 1996. Ft. SI

Las gestiones que cada una de las dos partes hizo para convencer a sus respectivos socios de las ventajas de una fusión, tuvo un resultado dispar en las asambleas generales extraordinarias convocadas el 13 de julio de 1968, simultáneamente, por el Atlético y el Barceloneta. Y mientras este club se manifestaba de forma sensata con un SI en la fusión, del Atlético surgía un NO temperamental que llevaba implícita la renuncia a utilizar unas instalaciones que, por tanto, el Barceloneta inauguró el 17 de julio de 1968.

Recortes de 'El Mundo Deportivo' de los días 15 y 20 de julio de 1968, respectivamente, con
la negativa del Atlètic para la fusión y la concesión de la nueva piscina al Barceloneta.
Fuente: Hemeroteca Mundo Deportivo

Punto y aparte

Pero las voluntades resultaron más duraderas que las instalaciones y en 1992, pasados ​​24 años, surgió una segunda oportunidad de fusión, a remolque de las grandes transformaciones urbanísticas justificadas por la celebración en Barcelona de los Juegos Olímpicos; cuando Julián García González, Manuel lberno "Lolo" Alcalde y Alfons Cànovas Lapuente, trabajando desde Autoridad Portuaria, Ayuntamiento de Barcelona y Club Natació Barceloneta, respectivamente, terminaron el proyecto de una nueva piscina para el barrio, en sustitución de la del Passeig Marítim, que ya estaba muy destartalada e incluso afectada por los planes olímpicos.

Esta vez un Atlético desahuciado lo tuvo más claro y en las asambleas extraordinarias celebradas también simultáneamente el 19 de junio de 1992 ambos clubs dijeron SI a una fusión que comportaba las siguientes condiciones:

 • El nombre de la nueva entidad lo fijaría el Ayuntamiento de Barcelona (éste determinó que fuera 'Club Natació Atlètic-Barceloneta' con los nombres de los clubs separados por un guión)
 • El presidente sería Alfons Cànovas Lapuente.
 • La Junta directiva quedaría constituida por el mismo número de miembros de ambos clubs.
 • El escudo del Club sería objeto de un nuevo diseño que recogería los motivos fundamentales de los actuales escudos.
 • Se mantendrían las cuotas que cada club tuviera establecidas.
 • Antes de la fusión deberían realizarse auditorías de los clubs.
 • Estos acuerdos deberían respetarse durante 4 años.

Los primeros contactos para llevar adelante la fusión tuvieron lugar los días 14 y 21 de julio de 1992 entre: Alfons Cànovas Lapuente, Sito Cànovas Barberà, Joana Domènech Martinez y Constantí Segurana Nogueroles (por parte del Barceloneta) y Joan Esteve Simal, Francesc Castellà Gombau y Manel Domènech Bonet (por parte del Atlético).

Los presentes, acordaron nombrar una Junta Directiva provisional, hasta que la Generalitat aprobara unos nuevos estatutos, que quedó compuesta por Alfons Cànovas Lapuente (presidente), Joan Esteve Simal y Julián García González (vicepresidentes), Manel Domènech Bonet (secretario), Francesc Castellano Gombau (tesorero), Joana Domènech Martinez (contadora), Antonio Juan López Sáez, Juan Antonio Sierra Puerto, Juan Orensanz Serra y Francisco Boira Jori (vocales).

Para sellar la fusión el 24 de octubre de 1992 se llevó a cabo una cena en la que, por primera vez, los socios de ambos clubes participaron hermanados (**).

Pero las nuevas instalaciones, llamadas de "San Sebastián" no se inauguraron hasta el 30 de abril de 1995 y no fueron puestas a disposición de los socios hasta el 28 de julio de ese mismo año.

Y hasta hoy..."

Imagen de los primers escudos del Club Natació Athlètic y del Barceloneta Amateur Club
1. El del Athlètic corresponde al proyecto hecho por Emili Salas, usado por primera vez en 1915
2. El del Barceloneta Amateur Club fué el utilizado en sus primeras comunicaciones
Fuente: Libro '90 Anys d'Història del Club Natació Atlètic-Barceloneta'
(***)

Juan Antonio Sierra

(*) La construcción fue encargada al despacho de arquitectos 'Martínez Lapeña-Torres Arquitectos'. Autores de numerosas obras públicas y privadas en varios países, han sido objeto de diez premios FAD, además de haber recibido el 'Premio Nacional de Arquitectura 2016'. La obra de esta emblemática instalación deportiva se produjo entre los años 1988 y 1995. El equipamiento actual es el resultado de sumar a la obra inicial las sucesivas reformas y mejoras que ha ido introduciendo el club Atlético-Barceloneta

(**) Del acuerdo entre instituciones y clubs surge a finales de 1992 el Club Natació Atlètic-Barceloneta, con el guión correspondiente para no disociar ambas entidades. Los presidentes artífices de la fusión fueron Joan Esteve Simal, del Atlètic, y Alfons Cànovas Lapuente, del Barceloneta. No hace falta señalar que la decisión se ha demostrado totalmente acertada, dada la evolución que la nueva entidad ha tenido en estos trenta años de vida, tanto en la vertiente social como en la deportiva, en la que ha alcanzado una posición pionera dentro del tradicional asociacionismo catalán.

(***) El Barceloneta Amateur Club es el nombre con el que se fundó en 1929 el que, después de la guerra, pasaría a llamarse Club Natació Barceloneta. Emili Salas es uno de los fundadores del Athlètic, estando en funciones de secretario de la Junta Directiva los primeros años del club. El libro citado fue escrito por Juan Antonio Sierra Puerto y Manel Doménech Bonet y editado por el Club Natació Atlètic-Barceloneta en 2003.

Sprints. Breu història d'una fusió...

19 de nov. 2022

Vista de la piscina interior del Complex Esportiu Municipal de Sant 
Sebastià, gestionat per el Club Natació Atlètic-Barceloneta
(*)
Font: Web Arquitectura Catalana. Ft. Hisao Suzuki

En aquest 'Sprints' reproduïm íntegrament un article escrit per en Juan Antonio Sierra Puerto l'any 2017, amb motiu de commemorar-se el vint-i-cinquè aniversari dels acords de fusió de les societats Club Natació Atlètic i Club Natació Barceloneta de l'any 1992, que donaren pas al nou Club Natació Atlètic-Barceloneta. L'acompanyament d'imatges i les seves fonts són responsabilitat del bloc. No cal dir que ens sentim honorats d'aquesta col·laboració del mestre i degà dels cronistes i historiadors de la natació catalana i espanyola; de qui, d'altre banda, sempre hem rebut el recolzament per a la iniciativa del 'Memòries...'.

"El 27 de juliol de 1992 n'és la data oficial, però la història de la fusió dels clubs Atlètic i Barceloneta, que acaba de complir 25 anys, comença molt abans.

La podríem situar en un dia de 1965 en que, per primera vegada, les banderes dels nostres clubs van presidir, juntes, l'acte de col·locació de la primera pedra de la piscina municipal del Passeig Marítim, que el seu constructor, és a dir l'Ajuntament de Barcelona, volia posar a disposició de tots els clubs de natació del barri, tot suggerint, o gairebé imposant, la condició que es fusionessin.

1. Acte de col·locació de la primera pedra de la piscina coberta 
municipal del Passeig Marítim el 27 de maig de 1965
2. En el mateix acte les dues banderes onegen amistades
Font: Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella (AMDCV). Ft. SI

Les primeres aproximacions envers aquest objectiu les van protagonitzar, en una trobada informal, dos representants del Barceloneta, que van ser el seu vicepresident Llorenç Chale Martínez i  en Manuel lbern Lérida (altrament conegut com a 'Polichon') que aleshores era entrenador (i quelcom més) d'aquest club; i dos representants de l'Atlètic, en Manel Domènec Bonet, aleshores secretari de la Federació Catalana de Natació, i jo mateix que aleshores era vicepresident del Club. Tinc molt present aquest episodi, arran del qual el Manel i jo varem signar un manifest dirigit als socis (que explicava i propugnava el Si a la fusió), perquè varem ser titllats de traïdors.

En Manel Domenech (1927-2015) i l'autor de l'article, mes enllà de l'amistat,
en una foto publicada amb ocasió de l'edició del llibre 'Fites en 
la Història de la Natació Catalana', del qual en són autors.
Font: 'Fites en la Història...'. FCN, 1996. Ft. SI

Les gestions que cadascuna de les dues parts va fer per convèncer els seus respectius socis de les avantatges d'una fusió, va tenir un resultat dispar en les assemblees generals extraordinàries    convocades el 13 de juliol de 1968, simultàniament, per l'Atlètic i el Barceloneta. I mentre aquest club es manifestava de forma assenyada amb un SI a la fusió, de I'Atlètic sorgia un NO temperamental que portava implícita la renuncia a utilitzar unes instal·lacions que, per tant, el Barceloneta va inaugurar el 17 de juliol de 1968.

Retalls de 'El Mundo Deportivo' dels dies 15 i 20 de juliol de 1968, respectivament, amb 
la negativa de l'Atlètic per a la fusió i la concessió de la nova piscina al Barceloneta.
Font: Hemeroteca Mundo Deportivo

Punt i apart

Però les voluntats van resultar més duradores que les instal·lacions i el 1992, passats 24 anys, sorgí una segona oportunitat de fusió, a remolc de les grans transformacions urbanístiques justificades per la celebració a Barcelona dels Jocs Olímpics; quan Julián García González, Manuel lbern "Lolo" Alcalde i Alfons Cànovas Lapuente, treballant des d'Autoritat Portuària, Ajuntament de Barcelona i Club Natació Barceloneta, respectivament, van enllestir el projecte d'una nova piscina per al barri, en substitució de la del Passeig Marítim, que ja estava molt atrotinada i fins i tot afectada pels plans olímpics.

Aquesta vegada un Atlètic desnonat ho tingué més clar i a les assemblees extraordinàries celebrades també simultàniament el 19 de juny de 1992 ambdós clubs van dir SI a una fusió que comportava les següents condicions:

 • El nom de la nova entitat el fixaria I'Ajuntament de Barcelona (aquest va determinar que fos 'Club Natació Atlètic-Barceloneta' amb els noms dels clubs separats per un guió)
 • El president seria Alfons Cànovas Lapuente.
 • La Junta directiva quedaria constituïda pel mateix nombre de membres d'ambdós clubs.
 • L'escut del Club seria objecte d'un nou disseny que recolliria els motius fonamentals dels escuts actuals.
 • Es mantindrien les quotes que cada club tingués establertes.
 • Abans de la fusió s'haurien de fer auditories dels clubs.
 • Aquests acords s'haurien de respectar durant 4 anys.

Els primers contactes per tirar endavant la fusió van tenir lloc els dies 14 i 21 de juliol de 1992 entre: Alfons Cànovas Lapuente, Sito Cànovas Barberà, Joana Domènech Martinez i Constantí Segurana Nogueroles (per part del Barceloneta) i Joan Esteve Simal, Francesc Castellà Gombau i Manel Domènech Bonet (per part de l'Atlètic).

Els presents, acordaren nomenar una Junta Directiva provisional, fins que la Generalitat aprovés uns nous estatuts, que va quedar composta per Alfons Cànovas Lapuente (president), Joan Esteve Simal i Julián García González (vicepresidents), Manel Domènech Bonet (secretari), Francessc Castellà Gombau (tresorer), Joana Domènech Martinez (comptadora), Antoni Joan López Sáez, Joan Antoni Sierra Puerto, Joan Orensanz Serra i Francesc Boira Jori (vocals).

Per segellar la fusió el 24 d'octubre de 1992 es va dur a terme un sopar en el qual, per primera vegada, els socis d'ambdós clubs van participar agermanats (**).

Però les noves instal·lacions, anomenades de "Sant Sebastià" no es van inaugurar fins el 30 d'abril de 1995 i  no van ser posades a disposició dels socis fins el 28 de juliol d'aquest mateix any.

I fins avui..."

Imatge dels primers escuts del Club Natació Athlètic i del Barceloneta Amateur Club
1. El de l'Athlètic correspon a l'esbós fet per a Emili Salas, lluït per primera vegada l'any 1915
2. El del Barceloneta Amateur Cluc és el que s'utilitza a les primeres comunicacions del club
Font: Llibre '90 Anys d'Història del Club Natació Atlètic-Barceloneta'
(***)

Juan Antonio Sierra

(*) La construcció fou encarregada al despatx d'arquitectes 'Martínez Lapeña-Torres Arquitectos'. Autors de nombroses obres públiques i privades a diversos països, han estat objecte de deu premis FAD, a mes d'haver rebut el 'Premio Nacional de Arquitectura 2016'. L'obra d'aquesta emblemàtica instal·lació esportiva s'esdevingué entre els anys 1988 i 1995. L'equipament actual és el resultat de sumar a la obra inicial les successives reformes i millores que hi ha anat introduint el club Atlètic-Barceloneta

(**) De l'acord entre institucions i clubs sorgeix a les acaballes de 1992 el Club Natació Atlètic-Barceloneta, amb el guió corresponent per no dissociar les dues entitats. Els presidents artífexs de la fusió van ser Joan Esteve Simal, de l’Atlètic, i Alfons Cànovas Lapuente, del Barceloneta. No caldría senyalar que la decisió s'ha demostrat totalment encertada, atesa l'evolució que la nova entitat ha tingut en aquesta trenta anys de vida, tant en el vessant social com en l'esportiu, en que ha assolit una posició capdavantera dins del tradicional associacionisme català.

(***) El Barceloneta Amateur Club és el nom amb què es va fundar l'any 1929 el que, desprès de la guerra, passaria a anomenar-se Club Natació Barceloneta. En Emili Salas és un dels fundadors de l'Athlètic, trobant-se en funcions de secretari de la Junta Directiva els primers anys del club. El llibre citat va ser escrit per Juan Antonio Sierra Puerto i Manel Domènech Bonet i editat pel Club Natació Atlètic-Barceloneta l'any 2003.

El protoarquitecto deportivo, Jaume Mestres i Fossas (iII). Terramar, más que un autódromo...

6 de nov. 2022

Vista aérea de la Ciudad-Jardín de Terramar en los años 30's del siglo XX
Fuente: Web Autódromo Terramar. Ft. SI

Soñando Sitges: Terramar, la Ciudad-Jardín...

Francesc Armengol i Duran (1886-1931) nace en Sabadell miembro de una familia que es la cuarta generación de industriales del textil. Su bisabuelo, Francesc Armengol Bordas, es quien crea la industria en el primer tercio del siglo XIX. Además de su formación puramente académica el bisnieto Armengol muestra desde muy joven sus intereses artísticos y sociales, conformados en el ambiente del incipiente catalanismo cultural y político. Forma parte de los primeros colaboradores del 'Diari de Sabadell', mayoritariamente reunidos en torno a sus aficiones literarias y del 'Centre Català' de la ciudad.

Influido por el 'noucentisme' y aleccionado por sus estancias en países europeos, empieza a plantearse un sueño que debe convertirse en el proyecto de su vida. Trata de encontrar un espacio de la costa catalana que le permita establecer un nuevo modelo de urbanización, diseñada a la manera de las ciudades-jardín que desde finales del XIX se han venido desarrollando en algunos de los países anglosajones y en Francia.

La villa de Sitges es a principios del siglo XX una población marinera y campesina que en 1910 cuenta con poco más de 3.000 habitantes, pero que ya ha sido descubierta como un muy buen lugar de reposo por la burguesía catalana y extranjera. Empieza a ser conocida como una villa culta y cosmopolita. En su seno conviven y trabajan escultores, pintores, poetas, compositores y otros artistas mezclados con los campesinos, los pescadores y la menestralia sitgetana.

Cuando Armengol llega, a mediados de los años diez, encuentra 'su lugar en el mundo'. El enamoramiento es instantáneo. Queda admirado de la villa y de sus terrenos frente al mar, especialmente de los que se encuentran en la parte sur del municipio, aún sin edificar, ocupados sólo por las dunas y los viñedos; a la vez que están claramente delimitados por la carretera de Vilanova, la vía del tren, la riera de Miralpeix y, por supuesto, por el Mediterráneo.

Plano de los terrenos adquiridos por Francesc Armengol para la construcción
la Ciudad-Jardín de Terramar, en el sector de Sitges conocido como Celleron.
Fuente: Blog Criticart, de Beli Artigas Coll

Adquiere la totalidad de estos terrenos para construir una ciudad-jardín de lujo, que además del proyecto residencial debe incluir otros alicientes para sus residentes, como el Gran Casino proyectado en terrenos que se quiere ganar al mar - que nunca se llegó a hacer -; los campos para la práctica de los distintos deportes: pistas de tenis, campo de golf, piscinas, pista ecuestre; o un campo para el aterrizaje de avionetas. Sin embargo, el proyecto deportivo estrella no es otro que la construcción de un autódromo para satisfacer la estrenada pasión del nuevo siglo por los deportes de motor.

El ayuntamiento, a su vez, planea la construcción de un Paseo Marítimo que debe dotar al frente de mar de la villa de una agradable zona de ocio peatonal. La construcción se inicia en 1918, coincidiendo con los esfuerzos de Francesc Armengol por sacar adelante su proyecto. El sueño se hace realidad con el nombre de Terramar (*).

En 1919 se formaliza la sociedad 'Parques y Edificaciones S.A.' presidida por el propio Armengol y que incorpora a su consejo destacadas personalidades de la época como Manuel Folguera, Barón de Güell, Carles Maristany o el arquitecto Josep Maria Martino, quien ejerce como director técnico de la urbanización, a la vez que se encarga del diseño y las obras de un buen número de las torres que se van construyendo en las parcelas ya vendidas. Una de las primeras edificaciones que encontramos, además de la casa de Francesc Armengol, es la del hotel Terramar, que ya está abierto el mismo 1919 en un terreno ligeramente retirado del mar, y que incluye unas pistas de tenis, además de una espectacular zona de jardines diseñada por Miquel Utrillo (1862-1934) a la manera de su admirado Forestier, a quien había conocido a raíz de ser él mismo colaborador suyo en el proyecto de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929

Foto del año 1921 del antiguo 'Hotel Terramar', en Sitges.
Fuente: Biblioteca de Catalunya. Ft. J. Salvany
Postal de los Jardines de Terramar, con el hotel en el fondo.
Fuente: Wikipedia. Ft. L. Roisin

El autódromo de Terramar

La estrella de los espacios deportivos de Terramar es, como ya hemos dicho, el autódromo. Para su construcción Francesc Armengol deposita plena confianza en tres personas fundamentales:

Frederic Armangué y Feliu (1894-1945). Nacido en el seno de una estirpe de médicos barceloneses aficionados al mundo del motor, desde sus años de juventud interviene en todo tipo de competiciones relacionadas con las motos y los automóviles. Con sus hermanos Lluís y Josep Maria diseñan y producen uno de los primeros 'autociclos' realizados en Barcelona con la marca 'DAVID'. Con este coche en 1916 gana, con Lluís, una carrera de larga distancia BCN-Madrid-BCN. Por sus conocimientos en el mundo del motor es el escogido por Francesc Armengol como director técnico del futuro autódromo.

(Caricatura de Frederic Armangué hecha por Carles Giner en la revista 'Sports', del 5 de noviembre de 1923)

El arquitecto Josep Maria Martino Arroyo (1891-1957). Nacido en Barcelona, ​​le hemos visto colaborar desde primera hora con Armengol en la ciudad-jardín de Terramar. Actuando como arquitecto municipal de Sitges ha tenido una importancia primordial en el desarrollo de la villa en la primera mitad del siglo XX. Él ha de ser el encargado de la construcción de las tribunas que deben acoger al público preferente del espectáculo del autódromo, incluido el palco de autoridades, con reservado de honor para la familia real.


(Fotografía de carnet de Josep M. Martino, extraída de su fondo del Archivo Histórico del COAC. Ft. SI)

El también arquitecto Jaume Mestres i Fossas (1892-1981). En nuestro blog, lo definimos como el protoarquitecto deportivo del país, teniendo en cuenta el número y la importancia de las instalaciones deportivas que pudo construir en los inicios de la década del 20, tanto en Barcelona como en otros rincones del país. Recibe el encargo del diseño deportivo del autódromo, siempre contando con la aportación experta de Frederic Armangué.


(Foto extraída del libro 'Fitos en la Historia de la Natación Catalana' de Juan Antonio Sierra y Manuel Domènech, editado en 1996 por la FCN con motivo de su 75 Aniversario. Ft. SI)

En 1922 se crea la sociedad 'Autódromo Nacional S.A.', con un capital social de 700.000 pesetas divididas en 1.400 acciones de 500 ptas. Está presidida por el futuro alcalde de Barcelona Juan Pich i Pon. Se establece un comité de honor presidido por el duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, que también preside el 'Real Automovil Club de España'. Este hecho es significativo porque una de las prioridades de Francesc Armengol es la de poder involucrar, además de a la gran burguesía catalana que se da por supuesto, a las élites españolas que giran alrededor de la monarquía. De hecho el propio duque de Alba interesa la participación de Alfonso XIII en el capital social de la empresa, mediante Luis de Figueroa - hijo del político conde de Romanones -; lo que finalmente se logra al suscribir la casa real una participación simbólica de 20 acciones por un importe de 10.000 ptas. Más adelante se realiza una ampliación de capital consistente en 600 acciones más a 500 ptas. cada una, que sumadas a las primeras ya cubiertas dejan el capital social en el millón de pesetas.

1. Composición de los Consejos de administración y de Honor del 'Autódromo Nacional'
Fuente. Archivo histórico del común de Ribes
2. Acción n. 1096 de las 1.400 primeras suscritas del capital
social del 'Autódromo Nacional' de Terramar
Fuente: Wikipedia

Los terrenos escogidos para la construcción se encuentran en el término municipal de Sant Pere de Ribes (**), ocupando una superficie de casi 40 hectáreas sumando las fincas del Mas dels Frares y del Clot del Sidós. La inversión inicial por la compra de los terrenos es de 208.000 ptas. del tiempo, incluyendo el coste de los terrenos para construir un apeadero del tren que va entre Sitges y Vilanova, distante poco menos de un kilómetro del futuro circuito.

Vista de los terrenos adquiridos para la construcción del 'Autódromo
Nacional' en el término municipal de Sant Pere de Ribes.
Fuente: Wikipedia

En 1922 sólo existe en Europa un circuito oval, construido en 1907 en la ciudad inglesa de Brooklands con una pista de casi 4,5 kilómetros. Hacia allí es donde se encamina Jaume Mestres, acompañado de Frederic Armangué, para extraer las correspondientes lecciones. El propio Mestres expone sus conclusiones en 'La Veu de Catalunya' del día 11 de mayo de 1922:

"... el autódromo de Sitges será de recorrido mínimo, de dos kilómetros, asequible de realizarlo en lo económico, apropiado perfectamente para el espectáculo de las carreras gracias a su inmejorable visibilidad,... pero nuestra pista, al tener la superficie acordada transversalmente... hará factible en ella la práctica del deporte del motor para todos y, al mismo tiempo, el ensayo industrial como en laboratorio, tan dificultoso en nuestras mal pavimentadas carreteras."

El circuito de Monza, que debe ser el segundo europeo, se encuentra en plena construcción, por lo que Mestres todavía no lo menciona. Conoce, en cambio, la existencia de los autódromos norteamericanos de Los Angeles - Beverly Hills - y el de Indianápolis. Precisamente el diseño de este último es de un concepto similar al que se decide aplicar al nuevo equipamiento.

Con las ideas claras llega el momento de hacer su diseño, que Jaume Mestres desarrolla intentando ajustarse a las disponibilidades de la empresa. El presupuesto es de 4.000.000 de ptas, una suma fabulosa en aquellos tiempos. En el proyecto previsto se incluyen otros espacios deportivos como una pista para la equitación y una para las motos, además de un campo de fútbol y una piscina. También se incluye un espacio que sirva de pista de aterrizaje para las avionetas.

1. Plano general de la obra prevista, con las distintas ofertas deportivas.
Fuente: Archivo histórico del Comú de Ribes
2. Plano de perfiles del terreno del circuito. Mestres aprovechará
las pequeñas colinas para ajustar las curvas peraltadas.
Fuente: Archivo histórico del COAC

La construcción del autódromo se inicia, formalmente, el 17 de septiembre de 1922 con una jornada inaugural que es un gran evento de la sociedad barcelonesa y sitgetana. Preside el capitán general de Cataluña y marqués de Estella, Miguel Primo de Rivera, quien fue el encargado de pulsar el botón del primer barreno del nuevo espacio. Las obras del autódromo se realizan en 300 días, a base de placas de hormigón armado de 12 centímetros de espesor. La pista tiene 2.000 metros de largo por 18 de ancho, ampliados a 22 en las curvas peraltadas. Éstas estan pensadas para ser una extraordinaria aportación al espectáculo deportivo, llegando a inclinaciones de hasta 60º con alguna punta en la curva norte cercana a los 90º. Los pocos circuitos ovales construidos hasta entonces tienen unos peraltes que raramente superan los 30º de inclinación.

1. Visita a las obras en sus momentos iniciales del año 1922.
Fuente: Web Autódromo Terramar
2. Pruebas en los curvas peraltadas en 1923, previas a la inauguración
Fuente: Archivo histórico del COAC

Las tribunas para el público, con una capacidad de hasta 10.300 personas, se encargan al arquitecto Josep M. Martino, que define su proyecto y debe dirigir sus obras. Éstas se encargan a la empresa alemana 'Tanner & Eigenheer', con oficina estable en Barcelona, ​​según el contrato establecido.

Copia del contrato del encargo de la construcción de las tribunas del autódromo.
Fuente: Archivo histórico del COAC

Puesta en marcha. Arrancada de caballo y parada de burro...

La parte principal del programa deportivo, referida a las carreras de automóviles, se ha cumplido y el autódromo está listo para ser inaugurado, a pesar de no encontrarse todas las obras finalizadas. Se programa una 'Gran Semana Internacional' de carreras de automóviles y motos de diferentes categorías:

 • 'Voiturettes', término francés que se refiere a coches reducidos en cubicaje y materiales, que no pueden sobrepasar los 600 kg. Con tres o cuatro ruedas.
 • Motos, que se dividieron según las distintas cilindradas de 350, 500 y 1.000 cc.
 • Autociclos, derivados del término ángulos 'cyclecars', similares a las 'voiturettes' pero con diferentes limitaciones de peso y cubicaje.
 • Coches en general, limitados a los de 2 litros. En esta categoría es en la que se disputó la prueba 'reina' del Gran Premio de España; válida por el 'Grand Prix', precedente de la actual Fórmula 1.

 Las fechas previstas son las del 28 y 29 de octubre y el 1 y 4 de noviembre de 1923.

Cartel de Josep Segrelles para las pruebas inaugurales del 'Autódromo Nacional'
Fuente: Wikipedia

Todo está a punto... menos el tiempo que es adverso, especialmente el domingo 28 de octubre y el jueves 1 de noviembre, que llovió de forma muy intensa gran parte de la jornada, llegando a suspenderse parte de las carreras del jueves, que se acumularon a las de la jornada de clausura del 4 de noviembre.

El semanario 'Baluart de Sitges' recoge el 3 de noviembre la crónica de las pruebas ya disputadas, afirmando que:

"Las tribunas y pelouse se ven muy concurridas, así como llenísima la parte destinada a entrada popular... Los servicios están algo desorganizados, debido a que hasta las ocho y media dominaba el criterio de suspender  la carrera. Caminos y tribunas son como lodazales y lagos"

Informa también que cuidan de la seguridad del circuito 120 números de la guardia civil, con la particularidad de que muchos de ellos se encuentran alojados en casas de los ciudadanos de la villa. A pesar de lo que se afirma en algunas crónicas, el rey Alfonso XIII no preside las jornadas inaugurales, asumiendo su representación el infante Alfonso de Borbón. Le acompañan gran parte de las máximas autoridades catalanas y españolas, así como los embajadores del Reino Unido y de Italia; además de los cónsules de Suiza, Bélgica, Portugal y Colombia.

La prueba 'reina' del Gran Premio de España se disputa sobre una distancia de 400 km, o 200 vueltas. Cuenta con una inscripción de 14 coches, de los que toman la salida sólo siete. La clasificación queda como sigue:

Cuadro de llegada de los pilotos participantes en el Gran Premio de España
Fuente: Wikipedia

El ganador es el francés Albert Divo, con su coche Sunbeam. El segundo lugar es para el británico Louis Zborowski, que con su Miller da la vuelta rápida con un tiempo de 45"8, a una velocidad media de 157,2 km/hora que será el récord del circuito hasta que en mayo de el año 2012 Carlos Sainz lo mejorará en una sesión de presentación de Red Bull, al mando de un Audi R8 LMS con un tiempo de 42"6, a una velocidad media de 170 km/hora.

Los tres españoles participantes, con dos Elizalde y un Diatto, tienen el mérito de finalizar la prueba, si bien a notable distancia de los dos primeros.

La prueba mas celebrada por el público es la del 4 de noviembre, cuando se enfrentan en la categoría de 'voiturettes' hasta diez participantes en una carrera a 300 vueltas o 600 km. A partir de la mitad de la carrera ya sólo quedan en pista cuatro pilotos: el francés Albert Divo, el italiano Tazio Nuvolari, el británico Louis Zborowsky y el italo-británico Dario Resta.

1. Un momento de la carrera de 'voiturettes' del 4 de noviembre de 1923.
Fuente: Wikipedia
2. Dario Resta y Albert Divo, pilotos de los Talbots números 3 y 8 respectivamente, primero y
segundo de la prueba de 'voiturettes' captados en una foto del periódico 'Sports'.
Fuente: Hemeroteca ARCA

De forma mayoritaria el público toma partido por el coche Chiribiri, conducido por un joven Nuvolari, que es quien da máxima emoción a la prueba con adelantamientos y maniobras arriesgadas, si bien dificultades con el vehículo le obligan a hacer paradas que le descartan de la lucha final, relegándolo a la cuarta posición. Se clasifican en primer y segundo lugar los Talbot de Resta y Divo, respectivamente; mientras que el Austin Martin de Zborowsky entra en tercera posición.

Pese al relativo éxito deportivo, el circuito de Terramar nace tocado de muerte. Las 200.000 pesetas recaudadas por las entradas no llegan ni de lejos a cubrir los gastos de la organización, sólo los premios prometidos ya consumen la totalidad de lo ingresado. Algunas informaciones dan por sentado que los ganadores de las respectivas pruebas se quedan sin los premios en metálico prometidos o, en cualquier caso, los reciben con una notable rebaja. A esto hay que sumar el hecho de que muchos de los pilotos consideran excesiva la inclinación de los peraltados de la pista, de modo que Terramar adquiere enseguida notable mala fama en los medios internacionales, lo que representa una importante dificultad para su desarrollo.

Sin embargo entre la inauguración de 1923 y finales de 1926 en Terramar se desarrollan un mínimo de diez jornadas de competición de coches y/o motos - generalmente de nivel nacional -, aparte de los posibles encuentros de ensayos de las empresas automovilísticas del país. La Peña Rhin y el Real Automóvil Club de Catalunya (RACC) se esfuerzan en mantener la actividad en estos años.

En 1929 el autódromo es embargado por el impago de contribuciones y otros impuestos, hasta que finalmente en el 1930 el circuito se vende al checoslovaco Edgar de Morawitz, radicado en Sitges desde 1927, que mantendrá su propiedad hasta su muerte en 1945. Poco tiempo después de adquirir el autódromo Morawitz crea en su interior la razón social 'Construcciones Mecánicas Campeón', dedicada a la fabricación de piezas de repuesto y accesorios para el mundo del motor. Como parte del esfuerzo por atraer a nuevo público, en los años treintas se producen unas curiosas competiciones de velocidad y resistencia que enfrentan un coche, una motocicleta y una avioneta, que tienen una gran repercusión entre los aficionados de aquellos años.

Recorte del periódico 'Excelsius' del 24 de noviembre de 1931 recogiendo
una de las pruebas organizadas en Terramar por Edgar de Morawitz.
Fuente: PH. Biblioteca virtual de Prensa Histórica

Tras la muerte de Edgar de Morawitz el circuito pasa por diferentes propietarios que convierten su parte interior en una explotación agrícola, aunque se siguen celebrando esporádicas pruebas en el circuito. La última competición del autódromo fue la disputada el domingo 29 de mayo de 1955, con la organización de entidades locales de carreras de motos comerciales. (***)

Cartel anunciador de la última competición celebrada
en el autódromo de Terramar, en 1955.
Fuente: Wikipedia

Francesc Armengol, el impulsor de la ciudad-jardín y del autódromo, se encontró de repente con sus proyectos a medio terminar y arruinado, manteniéndose en un discreto segundo plano hasta su muerte en 1931 A pesar de estas adversidades se había ganado la consideración y el respeto debidos a los grandes soñadores, inspiradores de algunas de las mejores realizaciones humanas. El líder del olimpismo catalán, Josep Elias 'Corredisses', le dedica un merecido homenaje en la citada revista 'Baluart de Sitges' del 10 de noviembre de 1923:

"Entre estos hombres modernísimos... y capaces de las más altas concepciones hay que clasificar a Francesc Armengol. Hombre de gran cultura, laureado poeta, fundamentado patriota y de múltiples actividades, que siente la necesidad de dar a su país, después del producto de sus tareas comerciales, una Ciudad Jardín como Terramar... nada extraño que un día soñara la posibilidad de la construcción de un autódromo, el cual además de ser un laboratorio de ensayo para la construcción nacional, nos permitiera presentar aquellos bellos espectáculos del motorismo deportivo que en elegidos países tanto ayudan al progreso de la industria del automóvil."

Francesc Armengol i Duran, según la caricatura de Carles
Giner para la revista 'Sports' del 6 de noviembre de 2023.
Fuente: Hemeroteca ARCA

Josep Castellví

(*) El nombre de Terramar fue 'fabricado' por Miguel Utrillo, con el mismo ingenio que antes había aplicado para crear otro de gran renombre en Sitges y en el mundo entero como es el de Maricel, cuyo conjunto artístico y monumental fue construido entre 1910 y 1918 por el propio Utrillo por encargo del magnate, coleccionista y filántropo estadounidense Charles Deering. Maricel es uno de los primeros y grandes ejemplos del 'noucentisme' y actualmente es la sede de los museos de Sitges.

(**) El hecho de que los terrenos del autódromo se hallaran en el término de Sant Pere de Ribes originó una constante polémica entre los habitantes de esta población y los sitgetanos respecto a la ubicación de las pistas, dado que siendo una consecuencia del proyecto de la ciudad jardín de Terramar durante muchos años los medios se han referido al mismo como el Autódromo Nacional de Sitges.

(***) Desde el año 2009, en que se realiza una primera puesta al día de la pista del circuito después de años de abandono, los sucesivos propietarios han intentado encontrar una fórmula que permita aprovechar el hecho de que Terramar, a punto de cumplir el centenario, es el único óvalo de carreras del mundo que mantiene las estructuras originales de la pista y las gradas en un buen estado de conservación. El último intento es el de los actuales propietarios desde 2016, la empresa 'Terramar 1923. S.L.', que tienen muy avanzado un proyecto de relanzamiento del equipamiento que puede conocer más a fondo en su dirección electrónica: https:// www.autodrom-terramar.com

© Infinity. All Rights Reserved | © RL Disseny Gràfic