Memòries del Montjuïc...
i d'altres fets esportius
Memorial Jaume Monzó
Amb la tecnologia de Blogger.
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Altres. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Altres. Mostrar tots els missatges

Davant el 80è aniversari del Club Natació Montjuïc, 1944-2024...

29 de febr. 2024


Tal com vàrem explicar en el seu moment, aquest bloc marca com a data límit de les seves memòries l'any 2000, tot i que en determinades ocasions no ens en podem estar de remarcar fets actuals i concrets que creiem dignes de celebració.

Aquest és el cas que s'escau en el present any de 2024, quan hem de commemorar el vuitantè aniversari de la fundació del Club Natació Montjuïc, molt probablement al Bar Feliu del número 143 del Carrer Nou de la Rambla - llavors 'Conde del Asalto' - en circumstàncies de les quals ja ens hem fet ressò en aquest bloc (*).

En relació a la data de constitució del club...

Si bé sempre hem donat com a vàlida la data 'oficial' de constitució del club el 14 d'abril de 1944, a hores d'ara la documentació de que disposem no ens permet confirmar aquest punt, ans al contrari ens porta a la conclusió de que no és del tot exacte.

En el moment de la creació del club és encara vigent la 'Ley de Asociaciones, del 30 de junio de 1887', que en un dels seus primers articles especifica que:

"Art. 4.° Los fundadores o iniciadores de una Asociación, ocho días por lo menos antes de constituirla, presentarán al Gobernador de la provincia en que haya de tener aquélla su domicilio dos ejemplares, firmados por los mismos, de los estatutos, reglamentos, contratos o acuerdos por los cuales haya de regirse, expresando claramente en ellos la denominación y objeto dela Asociación, su domicilio la forma de su administración o gobierno, los recursos con que cuente o con los que se proponga atender a sus gastos, y la aplicación que haya que darse a los fondos o haberes sociales caso de disolución."

Aquests principis, vigents l'any de la fundació del Montjuïc, han estat conservats, amb diferents modulacions, en totes les reformes que amb posterioritat ha sofert la legislació espanyola - i la catalana, en el seu moment - sobre associacions no lucratives. 

El nou règim, sortit de la lluita fratricida, matisa la llei vigent amb el 'Decreto sobre Asociaciones del 25 de enero de 1941', que disposa:

"Artículo cuarto.- Todas las asociaciones actualmente existentes, no exceptuadas en el artículo primero, deberán presentar en los Gobiernos Civiles de la provincia de su domicilio central..., dentro del término de un mes desde la publicación del presente Decreto, los siguientes documentos:

  • a) Dos ejemplares de los Estatutos, Reglamentos o acuerdos por que se rijan.
  • b) Dos ejemplares de la lista de sus Presidentes y demás personas que ejerzan cargos de dirección, gobierno, representación o administración, constituyan o no Junta, con expresión de sus domicilios.
  • c) Lista, de sus asociados, consignando su nacionalidad en los que sean extranjeros.
  • d) Inventario de sus bienes.
  • e) Último balance aprobado."

Malgrat l'existència d'aquests requeriments legals, en els arxius fins ara trobats de la nostra entitat no s'han pogut localitzar ni una acta de constitució, ni uns estatuts o reglaments vàlids; abans dels que, apressadament, s'elaboren a finals de l'any 1949, quan sí que finalment es produeix la inscripció en el registre d'associacions del govern civil de Barcelona, a l'efecte de complir els tràmits necessaris per a poder donar legalitat al lloguer i a les activitats recreatives del nou local social del carrer del Paral·lel n. 88... és a dir, de l'històric 'Chipirón'.

Imatge general i detall del full 254 del Llibre d'Actas de la Federació Catalana de 
Natació, del dimecres 22 de març de 1944
(**), on s'acorda acceptar la inscripció 
del 'C. N. Montjuich de Educación y Descanso', i es nomena com 
a 'Delegado' a en José Muñoz, cap d'esports de l'organització.
Font: Arxiu de la FCN

L'acta del Comité Executiu de la FCN, recollida a les imatges precedents, és l'únic document que coneixem fins al present que ens assenyala una data fefaent de la constitució del nou 'Club Natación Montjuich de Educación y Descanso'

Però, quina és la raó que hi ha per a què no es compleixen en aquest cas les disposicions legals que hem descrit en començar l'article ?. La resposta és ben senzilla: qui es presenta a la federació per a donar d'alta el nou club no és cap dels fundadors 'canònics' de l'entitat, sinó en José Muñoz, el 'Jefe de Deportes de  Educación y Descanso de la Organización Sindical', és a dir una autoritat - no gaire rellevant, però autoritat - de la dictadura, a la qual els directius de la FCN no hi poden respondre mes que amb l'acatament. 

D'aquesta manera, i fins a que no disposem d'un nou document que n'aconselli la modificació, la data real de constitució del club és la del dia 22 de març de 1944.

Del 75è al 80è aniversari del club amb el bloc del Memòries del Montjuïc...

Encara que la pandèmia en va retardar la sortida, el nostre bloc va inaugurar les seves activitats públiques a les acaballes del 2020, poc temps desprès de concloure l'anyada del 75è aniversari; i l'inici de la celebració del vuitantè ens troba en una normalitzada continuïtat, ja lluny del ritme de publicacions de els primeres entrades, quan hi havia molt de material acumulat dels molts mesos de preparació.

Al llarg d'aquests darrers quatre anys hem publicat en el 'Memòries...' fins a 227 entrades o articles, que descomptades les que tenien versió en castellà - fins a desembre de 2022 - queden en 147 entrades o articles publicats. En el resum que segueix podem veure, a les primers dues columnes, les etiquetes o temes que han tingut mes publicacions; mentre que en les dues darreres hi trobem aquelles entrades que han estat mes vistes. 

A dia d'avui el bloc ha superat les 126.000 visites, i molts dels seus escrits han estat reproduïts per altres racons de la xarxa, des de la web de la RFEN fins a les pàgines de nombrosos seguidors del nostre mur de Facebook.

    QUADRE RESUM DE CONTINGUTS DEL BLOC

(1) Cadascuna de les entrades o articles solen tenir mes d'una etiqueta
        (2) A partir del desembre de 2022 només es publiquen les versions en català, de manera que les entrades anteriors, que tenien també versió castellana, es troben infravalorades en nombre

  Font: Elaboració pròpia

Les 147 entrades han estat acompanyades per prop de mil sis-centes imatges de diferents tipus i formats: fotos, retalls de publicacions, gràfics, quadres, o altres elements que il·lustren i complementen el text. En el propi mur de Facebook del 'Memòries...' hem sobrepassat la xifra dels 1.900 amics, malgrat haver renunciat de manera voluntària a fer qualsevol tipus de promoció dels que constantment reclama META per a monetitzar els seus serveis. 

Aquesta darrera opció, com ja sabem, limita seriosament la difusió que es fa per el seu canal dels nostres continguts... 

Reproducció de la caràtula de Facebook del nostre bloc.
Font: Arxiu JCE

Per acabar, satisfets ?... sí, però...

No hi ha cap dubte de la satisfacció que sentim la gent del 'Memòries...' de l'acollida trobada per aquells que, malgrat les dificultats de difusió i el 'soroll' enorme de les xarxes, ens han estat seguint tot aquest temps. Llavors, perquè hi ha d'haver un però ?. 

Dèiem en la introducció 'Ens Hem d'Explicar' de l'any 2020:

"Als que encetem aquesta mirada retrospectiva no ens mou pas l'afany de fer una mena d'història d'aquests fets esportius que tractarem, no en tenim ni la metodologia ni els mitjans. Es tracta, més aviat, de parlar dels nostres records i de les noticies que en guardem de com s'han succeït els fets; per tant aquestes memòries estan subjectes als mateixos defectes que qualsevol d'altres: no són una foto fixa que recull la realitat d'un esdeveniment, són recomposicions dels fets recordats i elaborats a partir de les experiències personals, les imatges que en conservem, el pas dels temps i les reconstruccions que hi hem anat incorporant, provinents d'altres subjectes o espectadors."

I continuàvem datant l'abast temporal d'aquestes memòries, per a tot seguit fer una demanda propositiva per als hipotètics seguidors/lectors:

"Creiem que aquest blog ha de ser una obra conformada entre totes aquelles persones que tinguin algun fet o record personal que aportar-hi i cal fer notar que al Montjuïc a més de les activitats esportives relacionades amb el món de l'aigua, que són l'objectiu per el qual va ser creat l'any 1944, s'hi van desenvolupar d'altres disciplines esportives: rugbi, atletisme, natació amb aletes, escafandrisme, excursionisme i, mes recentment, els esports de raqueta com el tennis, l'esquaix o el padel, a més d'una secció cultural amb efectes de Guadiana que apareixia i desapareixia amb una certa facilitat."

I aquí ens 'atrapa' el però... i és que tot i estar molt orgullosos de les col·laboracions trobades per a fer els Carnets de Soci o els Identitats, ens sembla que no hem estat capaços d'engrescar a prou gent per a que ens faci arribar les seves memòries i records dels seus temps en el món de l'esport, al sí del Montjuïc o de qualsevol altre entitat germana, cosina germana o parenta llunyana... que tant se val...

Agraïm, és clar, totes les aportacions rebudes, encapçalades per les del Mestre Juan Antonio Sierra Puerto, que des de abans del naixement del bloc ha estat un inspirador i un assidu colaborador. També les importants d'en Joaquim Trillo, Manel Silvestre, Toni Comas, Josep Bas i tantes d'altres... fins a arribar a les darreres de na Pilar Silvestre - amb la seva millor forma d'expressar-se: la fotografia - i les de na Yolada Dolz, una de les millors atletes que s'han format en el Montjuïc.

Ens agradaría, no obstant, comptar amb mes aportacions d'aquest caire. Tal vegada algunes de les persones que en algun moment s'han plantejat de colaborar aportant el seu record o la seva vivència, s'han desanimat per el comentari recurrent de "... tot això son tonteries, el que cal fer és mirar endavant i no aquestes collonades nostàlgiques..."; i tenen raó, és clar, si no fos perquè a la gent del 'Memòries...' no ens mou cap malaltissa nostàlgia, sinó mes aviat la necessitat de fugir del 'adanisme' d'aquells que creuen que el món ha començat amb la seva existència, i pretenen ignorar el que de bo - i de dolent - s'ha estat fent en el passat, en aquest o l'altre camp.

En qualsevol cas, aquí ens teniu seguint la màxima d'aquell dirigent que s'adreçava als que l'escoltaven amb allò del: "... algú ho havia de.... fer !."

I en relació al motiu que ha encapçalat aquest escrit, el del vuitantè aniversari del club, només volem expressar el mateix desig que van manifestar el fundadors 'canònics' del Club Natació Montjuïc en editar-se el novembre de 1946 el primer número del butlletí del club: "Endavant amb el Club Natació Montjuïc".


Memòries del Montjuïc

(*) En realitat el que serà el club que s'inscriu a la FCN ja ve mantenint activitats diverses des de finals de l'any 1943, però d'això ja en parlarem en un altre moment. Cal tenir present que en el context de la dictadura el nomenament de 'Delegado' equivalia al de ser la primera autoritat de l'entitat o organització referida. En relació a aquests moments fundacionals vam recollir les informacions que eren disponibles en les entrades:
https://www.memoriesdelmontjuic.org/2020/11/el-naixement-dun-club.html
https://www.memoriesdelmontjuic.org/2020/10/tercera-entrada-de-prova.html

(**) Per a datar l'acceptació del C.N. Montjuïc per la FCN en el dimecres 22 de març, ens hem de fiar del fet que aquesta reunió del seu Comité Executiu es celebra entre les dels dimecres 15 i el dimecres 29 de març, aquestes dues inequívocament datades.

Sobre el foto-llibre DIVERS, de Pilar Silvestre Sánchez...

31 de gen. 2024

Font: Bloc fotographic2015.wordpress.com

Na Pilar Silvestre Sánchez (1962) és, des de fa mes de quinze anys, una fotògrafa quina obra ha estat reconeguda internacionalment i premiada en nombrosos esdeveniments.

Per a la 'família' del Club Natació Montjuïc ella és una component de la saga dels Silvestre-Sánchez, integrada per els pares, Pilar i Manel, i els seus cinc fills: Pilar, Silvia, Manel, Jordi i Lidia. Tots els fills han estat esportistes del club, practicant les diferents modalitats aquàtiques de l'entitat. En el cas de la Pilar la seva actuació la va portar a iniciar-se en la natació, el waterpolo i els salts; per acabar dedicant-se amb major intensitat a la natació amb aletes al llarg de mes d'una dècada. Seguien els pasos de la seva mare, na Pilar Sánchez, que havia format part dels equips de natació artística del club als anys cinquanta - llavors coneguda com a ballet aquàtic - .

Un dels primers equips de waterpolo femení del club a mitjans dels anys vuitanta.
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Figueras (E), N. Sans, S. Silvestre, Laura 
Flaqué, E. Garcia, P. Silvestre, Lidia Flaqué, Gelpi, Sanza i L. Silvestre.
Font: Arxiu del CNM

La fotògrafa... una mirada sanadora

La Pilar havia sentit en la seva joventut la crida de la fotografia, però les diferents demandes de la vida la van anar apartant d'aquesta dedicació. Va ser desprès d'una llarga malaltia, derivada d'un estrès laboral que la tenia massa aïllada a la seva llar, quan les paraules del metge que l'atenia la van tornar a posar sobre el camí de l'art, en recomanar-li que "...hauries de provar de interessar-te en alguna activitat manual concreta..." i d'entre les diferents opcions de que disposava va decidir reprendre la seva passió per la càmera fotogràfica. 

Els primers passos van ser la fotografia de proximitat en el seu ambient domèstic, per passar desprès a explorar un entorn immediat i conegut, com el de les activitats aquàtiques. Torna a visitar les piscines. En una entrevista donada a la periodista Marina Tadeo, del diari digital 'El Independiente' el 7 d'agost de 2023, ella mateixa ho explica:

"Cuando sacas una fotografia no piensas en tu enfermedad, estás enfocada en una situación que estás viendo y has de resolver... salía de la piscina sudada y con mala cara, pero poco a poco te das cuenta de que se te da bien y te animas...

Pasas de fotografiar el waterpolo a los saltos. Se te hace rutina y te tienes que reinventar otra vez. Lo mío era una continua reinvención..."

Tant bé se li dona que de seguida comença a ser coneguda com a especialista en la fotografía esportiva: waterpolo, salts, activitats subaquàtiques, BMX o patinatge són alguns dels terrenys esportius explorats. Amb la necessitat de trobar nous reptes mes endavant es llença a la fotografia de carrer, en la qual també excel·leix, arribant l'any 2014 a ser nominada com a 'X-Photographer' de Fujifilm, mentre que a l'any següent va ser la primera dona, a la vegada que la primera persona de nacionalitat espanyola, en ser la portada del magazine internacional 'Fujifilm X World'.

DIVERS

Tal com consta en el Facebook del bloc de 'Memòries del Montjuïc...', el diumenge 21 de gener a la Piscina de Montjuïc va tenir lloc la presentació del foto-llibre DIVERS, de na Pilar Silvestre, amb la presència de gran nombre de les persones que es troben vinculades a la seva realització: noies i nois saltadors, familiars i acompanyants; quines evolucions a les instal·lacions de Montjuïc van ser recollides per la mirada de la Pilar entre els anys que van del 2014 al 2019.

Prèviament a l'edició d'aquest llibre les seves fotografies havien recorregut bona part del territori del país en format d'una exposició titulada 'Splash'

Cartell anunciant l'exposició a la ciutat de Ceuta.
Font: Blog asociaciónmiradas.com

Les fotos del llibre DIVERS ens descobreixen a tres grans personatges: les noies i els nois protagonistes; la Piscina de Montjuïc, feta per els Jocs Olímpics de 1992 i hereva de la 'vella'; i la ciutat de Barcelona, quasi sempre present com un magnífic teló de fons...

La pròpia artista ens presenta el llibre amb les següents paraules:

"Durante años he estado fotografiando grandes competiciones de saltos que se realizaban en esta piscina...

Al principio me limitaba a fotografiar los saltos de competición, pero mi mirada no se apartaba de aquellos niños que jugaban a pie de piscina en los entrenamientos previos a las competiciones... 

Los niños jugaban mientras esperaban su turno para saltar, juegos que me recordaban aquellos tiempos en que yo también fui niña y que, junto a mis hermanos y amigos, jugábamos de la misma forma, mismos juegos, misma piscina..."

Una altre clau de la seva mirada ens la dona també la mateixa autora: "No fotografio lo que veo, sino el como lo veo"; és a dir que no estem davant d'una cronista o una foto-periodista de l'actualitat, si no d'una artista amb voluntat i capacitat d'interpretar i transformar la realitat:

"Buscando expresarme y transmitir de un modo sincero encontré la magia que proviene del simple acto fotográfico, la herramienta que me ayuda a expresarme - más allá de las palabras - tal como soy."

I fins aquí les paraules. Ara es l'hora de les imatges...

Portada del foto-llibre DIVERS, de Pilar Silvestre Sánchez. (*)
Font: Cortesia de l'autora. Ft. P. Silvestre
- vàlida per a la resta d'imatges -

A ple rendiment...

Pirueta sobre un fons màgic...

Black serie...

"Vaig com les aus..." (**)

L'esforç competitiu i el joc gratuït... - un resum de l'esperit del llibre -.

'Reflections'. Video publicar per Fujifilm, dins d'una selecció de vuit fotògrafs de tot el món 
per a explicar la seva experiència. Pilar Silvestre ha estat la única dona d'entre els escollits.
Font: Fujifilm. Projecte "Reflections", 2022

Memòries del Montjuïc

(*) Foto-llibre DIVERS, de Pilar Silvestre Sánchez. Editat per la mateixa autora i Fujifilm. Dipòsit legal BI-01337-2023.

(**) "Vaig com les aus..." és el títol d'un bell poema d'en Josep Palau i Fabre, pertanyent a 'Poemes de l'Alquimista' (1952). Les dues saltadores que volen sobre el cel de Barcelona són les germanes Gilabert Dolz, filles de na Yolanda Dolz Pérez de los Cobos (1962), qui va ser destacada atleta del Montjuïc a la dècada dels vuitanta i als primers noranta; assolint el Campionat d’Espanya absolut de 400 m tanques (1984). També fou campiona de Catalunya, en categoria absoluta, de 400 m tanques (1978, 1981, 1983-86, 1993), de 400 m llisos (1979) i de 800 m llisos (1987). 

© Infinity. All Rights Reserved | © RL Disseny Gràfic